Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego

5 czerwca br. w kościele Świętej Trójcy odbyło się ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego z okazji 200-lecia Towarzystwa Biblijnego (TB) w Polsce.

Nabożeństwo prowadził proboszcz Parafii, ks. Piotr Gaś, a w liturgię włączyli się świeccy i duchowni z różnych Kościołów chrześcijańskich. Kazanie wygłosił ks. superintendent Edward Puślecki, honorowy zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i jednocześnie prezes TB, oraz abp Marian Gołębiewski, arcybiskup-senior Archidiecezji Wrocławskiej Kościoła rzymskokatolickiego.

Oprócz czytań według Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego odczytywane były modlitwy, podczas których lektorzy wsypywali ziarna do ziemi umieszczonej w naczyniu przed ołtarzem, aby symbolicznie ukazać siew Słowa Bożego.

Słowa podziękowania wszystkim zaangażowanym w pracę i misję Towarzystwa Biblijnego przekazała Małgorzata Platajs, dyrektor TB. W trakcie nabożeństwa zebrano również ofiarę na rzecz Towarzystwa Biblijnego na Białorusi.

W liturgii wzięli przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Chrystusowego w RP.

Nabożeństwo było rejestrowane przez Redakcję Ekumeniczną TVP, która niebawem wyemituje film z obchodów 200-lecia Towarzystwa Biblijnego.

>> Rozmowa z Małgorzatą Platajs, dyrektorem TB w Polsce (ekumenizm.pl)