Ekumeniczna pielgrzymka w Dzień Nawrócenia Apostoła Pawła

W Dzień Nawrócenia Apostoła Pawła (25 stycznia) odbyło się w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy nabożeństwo kończące ekumeniczną oktawę Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo połączone z Sakramentem Ołtarza zgromadziło wiernych z różnych Kościołów. Liturgia prowadzoną była wg obrządku luterańskiego, jednak nie zabrakło wielu akcentów ekumenicznych.

Hasłem Ósmego Dnia były słowa: Wędrując w radości i uwielbieniu.

W nabożeństwie wzięli udział duchowni, reprezentujący Kościoły zrzeszone w warszawskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej, a także chrześcijanie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Obecny był również bp prof. Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, ks. prof. Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ks. dziekan Henryk Dąbrowski, prezes PRE w Warszawie oraz ks. Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który pod koniec nabożeństwa wygłosił krótkie słowa pozdrowienia.

Liturgię wstępną prowadził ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy, ks. Michał Jabłoński, proboszcz stołecznej Parafii Ewangelicko-Reformowanej, ks. dr Włodzimierz Nast, proboszcz-senior Parafii Świętej Trójcy oraz ks. dr Mateusz Matuszewski, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała na Kamionku i jednocześnie referent ds. ekumenizmu diecezji warszawsko-praskiej.

Ważnym akcentem ekumenicznym była modlitwa w Dzień Nawrócenia Apostoła Pawła połączona z modlitwą o jedność i odnowę Kościoła – obydwa teksty zostały zapożyczone z Powszechnego Modlitewnika Kościoła Anglii (Book of Common Prayer):

Boże, przez zwiastowanie Twego Apostoła Pawła sprawiłeś, że światło Ewangelii zajaśniało na całym świecie. Spraw, prosimy, abyśmy, wspominając jego cudowne nawrócenie, okazali Ci wdzięczność przez posłuszeństwo temu, czego nauczał. Łaskawy Ojcze, prosimy Cię za Twój święty Kościół powszechny: napełnij go wszelką prawdą, a w prawdzie wszelkim pokojem. Tam, gdzie jest zdeformowany, oczyść go; gdzie jest w błędzie, prowadź go; w każdej sprawie, w której myli się, zreformuj go. W tym, w czym ma słuszność, umacniaj go; gdzie jest w potrzebie, zaspokój ją; gdzie jest podzielony, zjednocz go na nowo ze względu na Jezusa Chrystusa, Twego Syna a naszego Zbawiciela. Amen.

Ponadto w Wyznaniu Nicejsko-Konstantynopolitańskim ominięte zostało Filioque z szacunku dla wyznawców prawosławia, którzy zmawiają pierwotną wersję tekstu credo.

Kazanie wygłosił ks. kanonik Andrzej Kopczyński z Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Kaznodzieja wskazując na wyzwania ekumenicznej pielgrzymki, podkreślił, że tylko światło wskazane przez miłość Chrystusa może nas zmienić i przemienić, oraz doprowadzić do pełnej jedności. Podkreślił również znaczenie ekumenicznej pielgrzymki, podczas której kluczowe znaczenie ma wspólne słuchanie Słowa Bożego.

Po kazaniu odbyła się modlitwa, którą poprowadziła dk. Małgorzata Gaś z Parafii Świętej Trójcy. W intencje modlitewną włączyli się świeccy i duchowni z Kościoła luterańskiego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Prawosławnego

Liturgię spowiednią poprowadził ks. prof. Milerski, a w liturgii komunijnej wziął udział bp Jerzy Samiec, ks. sup. Zbigniew Kamiński z Kościoła metodystycznego wraz z ks. Michałem Jabłońskim i ks. Piotrem Gasiem. Do Sakramentu Ołtarza przystąpili chrześcijanie różnych wyznań – nie tylko ewangelicy.

Po słowach bpa Jerzego Samca błogosławieństwa Aaronowego udzielili obecni biskupi. W Lutheraneum odbyła się tradycyjna agapa przygotowana przez Komisję Diakonijną Parafii Świętej Trójcy – do udziału zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy nabożeństwa.

O oprawę muzyczną liturgii zadbała Emilia Dziubińska (organy), Joanna Maluga (kantor – śpiew) oraz Dariusz Górski, solista Warszawskiej Opery Kameralnej.