Egzamin kościelny mgr. teol. Doroty Fenger

Mgr teol. Dorota Fenger, która odbywa w naszej Parafii praktykę przed ordynacją na diakona, zdała pomyślnie egzamin diakonacki przez Kościelną Komisją Egzaminacyjną.

Pani Dorota Fenger prowadzi szkółki niedzielne, lekcje nauczania kościelnego, dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, odwiedza seniorów, a także kieruje pracami grupy redakcyjnej „Nowiny”. Wraz z wikariuszem odpowiedzialna jest za spotkania młodzieżowe oraz okazyjnie (współ)prowadzi nabożeństwa niedzielne i tygodniowe.

Przed podejściem do egzaminu kościelnego p. Dorota Fenger napisała pracę egzaminacyjną pt. „Grzech w teologii Marcina Lutra i w Księgach Wyznaniowych”, a także egzegezę tekstu biblijnego oraz kazanie.

Egzamin „pro venia concionandi”, którzy zdają diakoni w Kościele jest tym samym egzaminem, który zdają absolwenci teologii ewangelickiej, ubiegający się o ordynację w posłudze prezbitera (księdza) w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.


Gratulujemy!