Dzwony Reformacyjne poświęcone

W 76. rocznicę spalenia kościoła Świętej Trójcy odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z aktem poświęcenia trzech nowych dzwonów z okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji.

Jak co roku wspominaliśmy kolejną rocznicę spalenia naszego kościoła przez niemieckiego okupanta, jednak w tym roku nabożeństwo miało nie tylko element wspomnieniowy, ale było połączone z uroczystością „powrotu” do kościoła trzeciego dzwonu i poświęcenia dwóch kolejnych dla kościoła w Warszawie Włochach i kaplicy Tabita. Trzy dzwony odlane przez pracownię Felczyńskich w Przemyślu przybyły do nas już w lipcu. Projekt powstał z inicjatywy konfirmantów i wspierany był przez Zbór naszej Parafii w związku z nadchodzącym jubileuszem 500-lecia Reformacji.

Mimo późnej pory i dzień powszedni w nabożeństwie uczestniczyło wielu zborowników i ekumeniczni goście, a także przedstawiciel władz Miasta Stołecznego Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Wojciech Turkowski.

Liturgię wstępną poprowadził proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś oraz ks. radca Marcin Undas ze Zgierza, a liturgii poświęcenia nowych dzwonów przewodniczył biskup diecezji warszawskiej ks. Jan Cieślar. Przed poświęceniem członkowie Rady Parafialnej odczytali wota biblijne odnoszące się do inskrypcji wyrytych na dzwonach, odpowiednio Psalm 46, Psalm 23 i fragment z Dziejów Apostolskich. Przed błogosławieństwem każdy z dzwonów wybrzmiał trzykrotnie, a na końcu wszystkie zadzwoniły wspólnie.

Kazanie wygłosił ks. Jan Szarek, biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, reprezentujący Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca. Kaznodzieja przypominając tragiczne dzieje kościoła Świętej Trójcy w latach II wojny światowej oraz krótko po nich, podkreślił istotę Bożej obecności i opieki dla całego Kościoła.

Przed błogosławieństwem dk. Małgorzata Gaś poprowadziła modlitwę intencyjną wraz z z innymi członkami Rady Parafialnej. 

W nabożeństwie wzięło udział wielu duchownych sąsiednich Parafii ewangelickich, w tym proboszcz ks. dr Dariusz Chwastek i Rada Parafialna z Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, ks. Bogdan Wawrzeczko, proboszcz Parafii w Węgrowie, proboszcz senior ks. dr Włodzimierz Nast, byli wikariusze Parafii Świętej Trójcy: ks. Waldemar Wunsz z Konina oraz ks. Karol Niedoba z Grudziądza. Przybyli również goście ekumeniczni: ks. Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, s. bp M. Rafela Woińska z Kościoła Katolickiego Mariawitów, ks. M. Jan Opala, proboszcz mińskiej Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, reprezentujący Biskupa Naczelnego ks. M. Karola Babiego, ks. dziekan Henryk Dąbrowski, proboszcz Parafii Polskokatolickiej i przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, a także przedstawiciele naszych bezpośrednich sąsiadów z ks. Zygmuntem Berdychowskim, proboszczem rzymskokatolickiej Parafii św. Krzyża na czele. Obecny był również ks. Emil Parafiniuk, referent ds. ekumenizmu diecezji warszawsko-praskiej Kościoła rzymskokatolickiego.

Liturgię podczas nabożeństwa uświetniły Chór Vox Gaudii i Chór Parafialny pod dyr. Zuzanny Kuźniak.

Po nabożeństwie w Lutheraneum odbyła się spotkanie, które rozpoczęło się od odczytania listu gratulacyjnego rady Diecezjalnej, reprezentowanej przez bp. Jana Cieślara i kuratora diecezji Karola Wernera. Pani Aldona Karska przedstawiła prezentację multimedialna o historii dzwonów Parafii Świętej Trójcy.

Przybycie dzwonów do kościoła