Zjazd Chórów Diecezji Warszawskiej w Parafii Świętej Trójcy

Od 10 do 11 maja br. odbywał się w Warszawie Zjazd Chórów Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zorganizowany przez stołeczną Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy. Po raz pierwszy diecezjalny zjazd chórów trwał dwa dni, gromadząc imponującą liczbę ok. 200 uczestników, a więc tyle ile wiernych ma średniej wielkości parafia ewangelicka w Polsce.

Do Warszawy przyjechali chórzyści z parafii luterańskich w Łodzi, Zgierzu, Lublinie, Tomaszowie Maz. i Radomiu. Zjazd rozpoczął się od wspólnej modlitwy, którą poprowadził ks. radca Marcin Undas ze Zgierza. Następnie odbyły się wspólne warsztaty muzyczne prowadzone przez dr Joannę Malugę, dyrygent Chóru Varsoviae Regii Cantores oraz Chóru Akademickiego SGGW w Warszawie. Następnie chóry ćwiczyły swój repertuar osobno. Koncert chórów diecezji warszawskiej zgromadził licznie zgromadzonych chórzystów, zborowników i gości, także spoza naszej diecezji.

Zebranych w imieniu gospodarzy przywitał p. Andrzej Weigle, kurator Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Pierwszym punktem programu była wspólna pieśń „Pod Twą obronę” wykonana przez połączone chóry pod dyr. dr Joanny Malugi. Następnie swoje umiejętności prezentowały poszczególne chóry: Vox Gaudii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie (najmłodszy chór diecezji), Chór Parafii z Radomia, Łodzi, Lublina, Zgierza, Tomaszowa Maz., warszawskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, a także Chór Parafialny Parafii Świętej Trójcy w Warszawie oraz działający przy Parafii Chór Kameralny Modo Maiorum.

Przed zakończeniem koncertu słowa pozdrowienia przekazał ks. Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej. Biskup podkreślił znaczenie diecezjalnych zjazdów chóralnych, a także kulturę wspólnego śpiewu w parafiach jako istotnego czynnika integrującego, a przede wszystkim budującego poczucie wspólnoty w wyśpiewanej modlitwie. Na koniec ks. bp Cieślar udzielił błogosławieństwa zebranym, a połączone chóry zakończyły koncert Ojcze nasz wg Cypriana Bazylika.

W Niedzielę Jubilate (11.05.2014) odbyło się nabożeństwo połączone z sakramentami Chrztu Świętego i Wieczerzy Świętej, podczas którego dwa razy wystąpiły połączone chóry diecezjalne. Liturgię nabożeństwa prowadził ks. radca Piotr Gaś (proboszcz Parafii), ks. dr Włodzimierz Nast oraz ks. Grzegorz Brudny (Lublin).

Diecezjalny Zjazd Chórów był możliwy dzięki wsparciu Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy, Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej, którą podczas całego zjazdu reprezentował kurator diecezji, p. radca Karol Werner (Łódź), oraz pracy diecezjalnej Komisji ds. Muzyki kierowanej przez naszego organistę i parafianina, p. prof. Jerzego Dziubińskiego. W organizację przedsięwzięcia zaangażowany był również p. Michał Straszewski, dyrygent Chóru Parafii Świętej Trójcy, dr Joanna Maluga, a także grono wolontariuszy i pracowników Parafii Świętej Trójcy. Szczególne podziękowania należą się parafialnej Komisji Diakonii, odpowiedzialnej za przygotowanie posiłków dla wszystkich chórzystów i gości.

foto: Krzysztof Kozerski i Brunon Sikora