Diecezjalny etap Sola Scriptura – edycja 2015/2016 i wyniki

Podobnie jak w innych diecezjach, także w kościele Świętej Trójcy w Warszawie – w sobotę 9 stycznia spotkali się uczestnicy biblijnego konkursu SOLA SCRIPTURA.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice, duszpasterze i katecheci z parafii luterańskich w Łodzi, Pabianicach, Węgrowie i Warszawie oraz I Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie zostali powitani przez proboszcza parafii ks. Piotra Gasia oraz diecezjalnego wizytatora lekcji religii ks. Dariusza Chwastka.

Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik zajął wylosowane miejsce, otrzymał pytania i wpisywał odpowiedzi. Prawie wszyscy zakończyli przed czasem. Był też czas na wspólny posiłek i rozmowy, rodzice i katecheci wspominali dawne czasy, uczniowie wreszcie mogli się lepiej poznać, a nawet wspólnie pobawić. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz „słodką nagrodę”.

Do etapu ogólnopolskiego w poszczególnych grupach wiekowych dostały się następujące osoby z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy:

Szkoła Podstawowa

Jagoda Paszta

Alicja Welman

Lena Olendska

Maurycy Sokolnicki

Zofia Nowak

Gimnazjum

Mikołaj Łukasiewicz

Zuzanna Welman

Ada Warowny

Finalistom, a także wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Szczegółowe wyniki etapu diecezjalnego TUTAJ.

Finał ogólnopolski odbędzie się 12 marca br. w Bielsku-Białej.

foto: xMM