Delegacja Parafii Św. Trójcy w Kaliningradzie


Delegacja Parafii Św. Trójcy w składzie: ks. Piotr Gaś, diak. Małgorzata Gaś, Maria Chmiel, Aldona i Karol Karscy, przebywała w dniach 11-14 kwietnia br. z oficjalną wizytą w Parafii Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Kaliningradzie. Grupa odwiedziła ośrodki charytatywne prowadzone przez Kościół luterański w obwodzie kaliningradzkim. W miejscowości Zadorożne pastor Tatiana Petrenko – dyrektor ośrodka – pokazała Dom Opieki im. Karla Bluma;

Polska grupa miała okazję zwiedzić odbudowany kościół Salzburski w Gusewie (d. Gumbinnen) i Dom Diakonii, w którym wydawane są posiłki dla dzieci, a pielęgniarki prowadzą opiekę nad chorymi i samotnymi w domach. W miejscowości Czerniachowsk (d. Insterburg) Rusłan i pastor Maria Goloczapowa zaprosili nas do mieszkania, w którym zbiera się na nabożeństwa grupa miejscowych ewangelików. Pokazali również remontowany budynek, który będzie przeznaczony na kościół i dom parafialny im. Marcina Lutra. Warszawska delegacja mogła też zapoznać się z programem „dla dzieci ulicy” – odwiedzając schronisko, w którym dzieci znajdują opiekę, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, posiłek, a nawet nocleg.

Podczas niedzielnego nabożeństwa ks. Piotr Gaś wygłosił słowa pozdrowienia, a pani Maria Chmiel odczytała list do kaliningradzkich ewangelików od Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy w Warszawie.

Uczestnicy delegacji byli również na koncercie w dawnej katedrze luterańskiej i w towarzystwie pań z parafii kaliningradzkiej zwiedzili miasto. W ostatnim dniu pobytu grupa odwiedziła również Konsulat Rzeczpospolitej Polski w Kaliningradzie.