Delegaci Parafii Świętej Trójcy we władzach diecezji i w Synodzie Kościoła

4 marca br odbyła się w Pabianicach pierwsza sesja nowo wybranego Synodu Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na kadencję 2017-2022. Inauguracyjna sesja Synodu rozpoczęła się nabożeństwem z Wieczerzą Pańską w kościele św. Piotra i św. Pawła.

Kuratorem diecezji został ponownie p. Karol Werner (Parafia Łódż).

Świecką radczynią diecezji została p. Elżbieta Byrtek z naszej parafii, a duchownym radcą diecezji ks. Wojciech Rudkowski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu.

Synod wybrał również swoich delegatów do Synodu Kościoła. Aż dwóch przedstawicieli Parafii Świętej Trójcy zostało wybranych do najwyższego organu Kościoła – p. Aldona Karska oraz p. Andrzej Weigle. Do Synodu został również wybrany prof. Jarosław Płuciennik z Łodzi.

Jakub Cupriak z Parafii Świętej Trójcy w Warszawie został członkiem Komisji Rewizyjnej.

Prof. Juliusz Gardawski otrzymał nominację Synodu Diecezji na kandydowanie na sędziego wyższego sądu dyscyplinarnego.