Czyż Chrystus jest podzielony?

Po raz kolejny zakończył się Powszechny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, a raczej jego właściwa część w ekumenicznej oktawie, która rozpoczęła się 18 stycznia br. w Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów na Woli, a zakończyła 25 stycznia br. w naszym kościele.

 

W mariawickiej świątyni kazanie wygłosił proboszcz naszej Parafii ks. Piotr Gaś, natomiast w kościele Świętej Trójcy ks. dziekan Henryk Dąbrowski, proboszcz parafii katedralnej pw. Świętego Ducha Kościoła Polskokatolickiego

W nabożeństwie uczestniczyli wierni i duchowni różnych wyznań zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE), a także przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła Katolickiego Mariawitów oraz Adwentystów Dnia Siódmego. Niezmiennie sporą część uczestników stanowiły siostry zakonne z różnych zgromadzeń. Zebranych przywitał ks. Piotr Gaś, który poprowadził również liturgię wstępną.

Do czytań Pisma Świętego zostali zaproszeni duchowni innych wyznań: ks. Mateusz Matuszewski (Kościół rzymskokatolicki), dk. Mateusz M. Felicjan Szymkiewicz (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz ks. Zbigniew Kamiński (Kościół metodystyczny). Kazanie wygłosił ks. Henryk Dąbrowski, który jest przewodniczącym Warszawskiego Oddziału PRE. Kaznodzieja odwołując się do świadectwa Pisma Świętego oraz przykładów z twórczości Fiodora Dostojewskiego podkreślił znaczenie miłości we wspólnym wyznawaniu Chrystusa oraz składaniu świadectwa wobec świata. Intencje modlitewne przygotowane przez chrześcijan z Kanady wygłosili przedstawiciele różnych wyznań. Liturgię komunijną poprowadził ks. Piotr Gaś, a Słowa Ustanowienia Sakramentu Ołtarza wypowiedzieli ks. superintendent Andrzej Malicki, nowy zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, oraz ks. Michał Jabłoński, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.

Po liturgii komunijnej słowa pozdrowienia przekazał ks. prof. Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który przypomniał m.in. o Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, unikatowej placówce w skali kraju i Europy, korzystającej z gościny naszej Parafii. Pozdrowienia w imieniu polskich metodystów przekazał ks. sup. Malicki, natomiast w imieniu Kościoła rzymskokatolickiego przemawiał bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Muzyczną oprawę nabożeństwa zapewniła p. Emilia Dziubińska (organy) oraz p. Dariusz Górski, solista Warszawskiej Opery Kameralnej, związany ze stołecznym zborem adwentystów.

Po nabożeństwie odbyła się w Lutheraneum agapa.