Bożonarodzeniowy List Proboszcza Parafii do Zborowników


Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie. Cieszę się na spotkanie z Wami podczas świątecznego nabożeństwa. Ono jest centralnym wydarzeniem w życiu naszej wspólnoty. Wierzę, że zadbamy o to, aby nasze miejsce w ławce nie pozostało puste. Zresztą, cóż to za Święta bez nabożeństwa przeżywanego w parafialnej wspólnocie.

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie

Cieszę się na spotkanie z Wami podczas świątecznego nabożeństwa. Ono jest centralnym wydarzeniem w życiu naszej wspólnoty. Wierzę, że zadbamy o to, aby nasze miejsce w ławce nie pozostało puste. Zresztą, cóż to za Święta bez nabożeństwa przeżywanego w parafialnej wspólnocie.

Mam wielką nadzieję, że wielu będę mógł powitać na nabożeństwie i złożyć Wam osobiście życzenia w imieniu całej Rady Parafialnej.

Tymczasem, wszystkim odwiedzającym naszą stronę internetową, pragnę podziękować za zainteresowanie oraz poświęconą nam uwagę. Tą drogą pragnę Wam złożyć najlepsze życzenia błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego. Oby świąteczna rutyna i związane z nią czasem świąteczne znudzenie, bezpowrotnie ustąpiło przed pogłębionym rozumieniem wydarzenia w Betlejem. W hymnie Adeste, fideles czytamy: Pośpieszcie, o wierni, pośpieszcie z weselem, pośpieszcie, pośpieszcie do Betlejem! Tam jest Dzieciątko dla nas narodzone, oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, Królowi.

Wolno nam pośpieszyć, bowiem Bóg w Chrystusie pośpieszył do nas. Czymże jest ten pokłon, jak nie wdzięcznym i radosnym stawaniem przed wielkim darem zbawienia, który jest nam dany w Chrystusie. Czyż nie jest też zachwyceniem się wielką tajemnicą Chrystusa, Zbawiciela świata?

Życzę, abyście doznali zachwytu Bogiem. Niech też nie ustaje radosne śpiewanie, które łączy nas i zbliża do naszego Boga objawionego w Chrystusie.

ks. Piotr Gaś

Warszawa, 24 grudnia A.D. 2008

: : Orędzie Bożonarodzeniowe ks. bp. Marka S. Hansona, prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej