apel prezesa Diakonii i biskupa KEA o pomoc powodzianom w Brazylii

Siostry i Bracia!

Na przełomie kwietnia i maja brazylijski stan Rio Grande do Sul dotknęły ulewne deszcze, w wyniku
których mieszkańcy tego znajdującego się na południu kraju regionu mierzą się z katastrofalnymi
powodziami. Do połowy maja kataklizm ten pochłonął ponad 140 ofiar śmiertelnych, ponad 120 osób
uważa się za zaginione, ponad 800 jest rannych. Rząd Brazylii szacuje, że poszkodowanych przez żywioł
jest 2 mln osób, w tym ok. 700 tys. musiało zostać ewakuowanych z terenów zalanych wodą.
Wielu ludzi straciło swój dorobek życia. Powódź dotknęła większość powiatów stanu Rio Grande do
Sul, w tym jego stolicę – Porto Alegre. Zniszczone lub uszkodzone są domy, drogi, mosty i inne obiekty
infrastrukturalne. Zalane zostało międzynarodowe lotnisko. Brakuje żywności, wody pitnej i lekarstw.
Ponad 300 tys. gospodarstw domowych jest odciętych od prądu.
Jest to najtragiczniejsza powódź w Brazylii od ponad 80 lat. Usuwanie jej skutków będzie wymagało
ogromnych nakładów i wieloletnich działań. W akcje solidarnościowe z poszkodowanymi zaangażował
się m.in. Kościół Ewangelicki Luterańskiego Wyznania w Brazylii. W tych trudnych chwilach apelujemy
o włączenie się w ogólnoświatową pomoc dla osób dotkniętych tym kataklizmem. Okażmy
solidarność z tymi, którzy cierpią w wyniku szkód wyrządzonych przez ten żywioł. Każdy przekazany dar
będzie świadectwem miłości bliźniego, która przekracza geograficzne bariery. Nawet najmniejsze
wsparcie może się przyczynić do poprawy trudnej sytuacji mieszkańców Rio Grande do Sul.
Ofiary pieniężne na rzecz pomocy osobom poszkodowanym przez powódź w Brazylii można
przekazywać przelewem na konto Diakonii Polskiej lub za pośrednictwem płatności elektronicznych

dotpay na https://diakonia.org.pl/darowizny/. Zbiórka trwa do 30 czerwca 2024 r.

Dane do przelewu bankowego:
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
tytuł przelewu: „Brazylia”

 

Oryginał listu