Alina E. Janowska nie żyje

21 kwietnia 2017 r. w wieku 85 lat zmarła Alina Eleonora Janowska, założycielka Komisji Ochrony Pamiątek przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, aktywna uczestniczka życia zborowego i dokumentalistka dziejów ewangelików warszawskich i polskich.

Alina Eleonora Janowska urodziła się 18 stycznia 1932 r. w Warszawie. Od wczesnych lat zajmowała się pisaniem różnych form literackich, stąd decyzja o zdobyciu wykształcenia filologicznego nikogo nie zaskoczyła. Ukończyła trzyletnie studia nauczycielskie, uzyskując kwalifikacje do nauczania języka polskiego, historii i wychowania plastycznego, a następnie czteroletnie studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w różnych placówkach oświatowych, najdłużej jednak na stanowisku wizytatora w Departamencie Programów, Podręczników i Pomocy Naukowych oraz specjalisty w Departamencie Organizacji Badań i Prognoz Oświatowych w Ministerstwie Oświaty i Wychowania. W latach 1979-1980 była związana z Wydawnictwem Zwiastun.

Od najmłodszych lat zaangażowana była w życie zborowe Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie – w pracy z młodzieżą i chórze parafialnym. Wraz z mężem, Waldemarem Janowskim, przeprowadziła się pod koniec 1952 roku do Elbląga, gdzie zorganizowała chór dziecięco-młodzieżowy przy elbląskiej parafii, prowadziła zajęcia szkółki niedzielnej. Po powrocie do Warszawy działała w Komitecie Parafialnym, Radzie Parafialnej, była też wielokrotnie delegatką do synodu Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W 1979 roku zainicjowała projekt utworzenia przy parafii społecznej placówki o charakterze badawczo-informacyjnym o profilu historycznym, zajmującej się przeszłością parafii, jej członków, ludzi tworzących środowisko ewangelickie, ale i warszawskie. W 1980 r. dzięki współpracy z mec. Jerzym Rotherem, wiceprezesem Konsystorza Ewangelicko- Augsburskiego, opracowała zręby organizacyjne i legislacyjne placówki, którą nazwano Komisja Ochrony Pamiątek Społeczny Instytut Historyczny. Wielokrotnie współpracowała przy powstawaniu produkcji dokumentalnych, dotyczących ewangelickiego dziedzictwa, organizowała wystawy w związku z ważnymi rocznicami kościelnymi, współpracowała z muzeami, bibliotekami i archiwami.

Alina Janowska była odpowiedzialna za redakcję książki „Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-1945”, a także słownika biograficznego, zawierającego ponad 1400 biogramów polskich ewangelików wyznania luterańskiego i reformowanego. Chętnie tworzyła również poezję i inne formy literackie.

W 2016 roku Alina Eleonora Janowska otrzymała Nagrodę im. Ks. Leopolda Otto przyznawaną przez Zwiastun Ewangelicki.

Pogrzeb ś. p. Aliny Eleonory z Rudzkich Janowskiej odbędzie się 25 kwietnia (wtorek) o godz. 12:00 w Kaplicy Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. 


Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie!” Hi 19,25

Płaczemy zmarłych, jakby nam zginęli, oni po trudach tylko już spoczęli, wszyscy, co żyli i zasnęli w Panu, z martwych powstaną (…) Idź już w pokoju do swej tam przystani nic zbolałego serca już nie zrani, w ojczyźnie wiecznej jest ci odłożona wiernych korona.” ŚE 915,2.6


Zwiastun.pl: Informacja z wręczenia Nagrody im. Ks. Leopolda Otto

foto: Wydawnictwo Augustana