Akcja sprzątania cmentarza

Jak co roku zapraszamy do udziału w akcji sprzątania cmentarza ewangelicko-augsburskiego przy ul. Młynarskiej. Tegoroczna akcja odbywać się będzie w dniach od 26 do 27 października w godzinach od 9.00 do 16.00.

 

Prosimy o zgłaszanie się do kancelarii cmentarnej. Narzędzia będą przygotowane, ale o ile to możliwe prosimy także o przyniesienie własnych.

Jednocześnie informujemy, że tegoroczną kwestę na rzecz ochrony zabytków cmentarza koordynuje p. Magda Welman i zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z p. Welman w poniedziałek w kancelarii cmentarza, a w pozostałe dni w kancelarii parafialnej. Dochód z kwesty przeznaczony będzie na renowację zabytków cmentarza.