Akcja sprzątania cmentarza i kwesta

Jak co roku zachęcamy do udziału w parafialnej akcji porządkowania naszego Cmentarza przy ul. Młynarskiej. Prace porządkowe odbywać się będą w 25 i 26 października. Kancelaria cmentarza zapewnia narzędzia, a także wskaże opuszczone groby, wymagające opieki. Zachęcamy również do włączenia się do corocznej kwesty na rzecz ratowania zabytków cmentarza. Szczegółowych informacji udziela kancelaria cmentarza.