Akcja „Buty” i ekoKościół

Na przełomie września i października odbędzie się 1. Wirtualna Pielgrzymka Ekumeniczna dla Sprawiedliwości Klimatycznej. W jej ramach w internecie odbędzie się szereg webinariów oraz akcja „Buty”, która w warunkach pandemii ma zademonstrować wsparcie dla idei sprawiedliwości klimatycznej.

Gorąco zachęcamy do włączania się nie tylko w tę akcję, ale i w pozostałe działania w ramach projektu ekoKościół.

Ekumeniczne Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej organizowane są od 2015 r. Pielgrzymi wędrują do kolejnych miast, które goszczą światowe szczyty klimatyczne (tzw. COP). W ten sposób chcą zademonstrować swoje poparcie dla porozumienia na rzecz sprawiedliwego przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną tegoroczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej musiała zostać przesunięta na przyszły rok. Jednak rok 2020 jest decydujący w walce z kryzysem klimatycznym, dlatego organizatorzy pielgrzymki zapraszają do udziału w 1. Wirtualnej Pielgrzymce Ekumenicznej dla Sprawiedliwości Klimatycznej. W jej ramach w internecie odbędzie się na przełomie września i października szereg webinariów, natomiast od początku września trwa akcja „Buty”.

Akcja „Buty” nawiązuje do demonstracji, która miała miejsce w 2015 r. w Paryżu, kiedy po zamachach terrorystycznych obowiązywał zakaz zgromadzeń i demonstracji. Zamiast osobiście demonstrować na rzecz walki z kryzysem klimatycznym, protestujący, niejako w zastępstwie, ustawili na placu Republiki swoje buty. Znalazła się tam nawet para butów należąca do papieża oraz sekretarza generalnego ONZ.

Obecnie nie ma możliwości spotkania się na miejscu i ustawienia swoich butów na placu. Jednak bez wielkich nakładów można to zrobić indywidualnie. Organizatorzy pielgrzymki zachęcają wszystkich pielgrzymów oraz osoby, które chcą ją wesprzeć i popierają ideę sprawiedliwości klimatycznej, do wykonania zdjęcia swojej pary butów z karteczką, na której będzie zapisane imię, kod pocztowy i miejscowość. Może to być zdjęcie butów turystycznych – te do wędrówki są najlepsze – ale nie musi. Zdjęcie należy przesłać na adres: buty@pre.pl. Do maila można też dołączyć krótkie oświadczenie dotyczące sprawiedliwości klimatycznej (tekst lub wideo).

Z nadesłanych zdjęć butów zostanie wykonany wielki plakat, który będzie rozesłany do parafii i gmin, które wspierają pielgrzymkę. Na stronie internetowej pielgrzymki (www.klimapilgern.de i www.pielgrzymkadlaklimatu.pl) znajduje się mapa, na której sukcesywnie będą zaznaczane miejscowości lub regiony, z których nadeszły zdjęcia. Po kliknięciu w dane oznaczenie otworzy się zdjęcie oraz oświadczenie na temat sprawiedliwości klimatycznej. Zdjęcia butów będą też publikowane w mediach społecznościowych.

Projekt Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej wspierają ekumeniczne organizacje z Holandii, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii. W Polsce jej koordynatorem jest Polska Rada Ekumeniczna.

Więcej o wirtualnej pielgrzymce i akcji „Buty” tutaj

Więcej o innych akcjach i inicjatywach na: http://ekokosciol.pl/