8. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii

W dniach 5-6 czerwca 2018 roku w Katowicach i Pszczynie odbyło się 8. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii pt. „Po co nam Pomnik Historii? Czy duma i troska o zabytki stają się wyznacznikiem współczesnego patriotyzmu?”. W spotkaniu uczestniczył proboszcz Parafii Świętej Trójcy ks. Piotr Gaś. Na liście Pomników Historii znajduje się m.in. Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie przy ul. Młynarskiej. 

Nieprzypadkowy był wybór miejsca, w którym odbyła się konferencja. Jednym z dwóch katowickich zabytków uznanych decyzją Prezydenta RP za Pomnik Historii jest bowiem Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny, w skład którego w wchodzi Archikatedra pw. Chrystusa Króla wraz z kurią i ogrodem. Oba te obiekty goście Spotkania  mieli okazję zwiedzić.

W Sali Sejmu Śląskiego uczestników konferencji powitali Jan Chrząszcz Wicewojewoda Śląski oraz Bartosz Skaldawski p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  

Konferencja podzielona była na dwa panele dyskusyjne. Pierwszy zatytułowany „Patriotyzm a dziedzictwo”z udziałem prelegentów prof. Antoniego Barciaka z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Anety Borowik  z Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Agnieszki Przybyły-Dumin z  Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, prof. Zygmunta Woźniczki z  Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Panel  moderował dr Andrzej Krzystyniak, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. obchodów stulecia niepodległości. Podczas drugiego panelu „Pomniki Historii – nasze wspólne dziedzictwo” eksperci w składzie dr Maciej Ambrosiewicz Pełnomocnik Burmistrza miasta Augustów ds. Kanału Augustowskiego, Artur Rolka  Burmistrz Paczkowa, Wit Karol Wojtowicz Dyrektor Muzeum – Zamek w Łańcucie, Marta Sztwiertnia z Fundacji Chronić Dobro oraz dr hab. Michał Gronowski OSB Kustosz Muzeum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu dyskutowali nt. roli, jaką zabytki noszące tytuł Pomnika Historii odgrywają w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturowym regionu, w którym są położone. Merytoryczną opiekę  nad panelem sprawował Roman Marcinek specjalista z  Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie. 

Celem dorocznych Spotkań jest wymiana doświadczeń i budowanie współpracy pomiędzy opiekunami obiektów, które mocą zarządzenia Prezydenta RP zostały uznane za Pomnik Historii, a także wypracowywanie dobrych wzorców w zarządzaniu tymi wyjątkowymi miejscami oraz upowszechnianie wiedzy o ich potencjale i roli w rozwoju lokalnym. 

„To jest forum, podczas którego chcemy doprowadzić do możliwości wymiany doświadczeń między opiekunami historii. Staramy się raz w roku zapraszać wszystkich opiekunów pomników historii i budować sieć współpracy. Oczywiście Pomniki Historii są bardzo różne, w każdym są inne kłopoty, ale być może część tych kłopotów się powtarza i ta wymiana doświadczeń może posłużyć łatwiejszemu rozwiązywaniu problemów, które już ktoś rozwiązał” – wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami Bartosz Skaldawski, p. o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Drugiego dnia Spotkania  uczestnicy 8. Spotkania Opiekunów Pomników Historii zwiedzili Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Zwiedzanie zostało poprzedzone wykładem Dyrektora obiektu – Macieja Klussa. 

Na podstawie słów Bartosza Skaldawskiego, można wnioskować, że kolejne, przyszłoroczne spotkanie, odbędzie się w większym gronie: „Mamy obecnie 91 wpisów na listę Pomników Historii, część to wpisy składające się z kilku obiektów. Do tego tytułu aspiruje wiele innych. Mogę powiedzieć, że do końca roku Pomników Historii będzie ponad 100”. 

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Organizatorzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Śląski Urząd Wojewódzki. 
 
tekst: nid.pl