31. Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich

Szanowni Pańśtwo,

Synodalna Komisjia Kobiet zaprasza na o 31. Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, które odbędzie się w dniach 13-15 września w Centrum Luterańskim.

Hasło biblijne tegorocznego Forum pochodzi z Księgi Izajasza: Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, idą, a nie ustają. (Iz 40, 31)

Na stronie luteranie.pl można pobrać program, plakat oraz informacje o karnetach.

link do zgłoszenia
program
plakat
karnety

Forum jest skierowane do wszystkich zainteresowanych kobiet, bez względu na wiek.