Jubileusz 25-lecia ordynacji ks. Piotra Gasia


W 2. Niedzielę Adwentu ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Warszawie, obchodził jubileusz 25-lecia ordynacji, która odbyła się 4 grudnia 1983 roku w kościele Świętej Trójcy w Szczecinie, gdzie ks. Gaś był proboszczem przez prawie 24 lat. Nabożeństwo główne poprowadził Jubilat wraz z diakon Małgorzatą Gaś.

Każdy dzień, miesiąc i rok są ważne w naszym życiu. Czasem wyznaczamy sobie nasze ludzkie miary, nazywane jubileuszami i dlatego cieszę się, że Bóg pozwolił mi służyć w Parafii Świętej Trójcy w Szczecinie, a od niespełna dwóch lat w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Patrząc za siebie mogę powiedzieć, ze jest wiele niezapomnianych chwil w moim życiu, pięknych i ważnych – powiedział podczas kazania ks. Gaś.

Przed błogosławieństwem życzenia w imieniu Zboru i Rady Parafialnej przekazał Andrzej Weigle, kurator Parafii. Z inicjatywy kilku parafian przekazano ks. Gasiowi prezent-niespodziankę – zbiór jego 12 kazań wygłoszonych głównie w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Po nabożeństwie, podczas którego śpiewał chór parafialny, odbyło się okolicznościowe spotkanie w sali zborowej.

* * *

Ks. Piotr Gaś urodził się 15 stycznia 1959 roku. Teologię studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1978-1983. Studia ukończył z wyróżnieniem. Praktykę parafialną rozpoczął w Wałbrzychu, a od maja 1983 roku związany był z parafią w Szczecinie, gdzie pracował najpierw jako praktykant, a następnie po ordynacji (4 grudnia 1983 r.) jako wikariusz i proboszcz administrator. 20 maja 1990 r. szczecińscy parafianie wybrali go na swojego proboszcza. W 1994 r. ks. Gaś zainicjował w Szczecinie Projekt Bonhoefferowski.

W 2000 r. był współzałożycielem polsko-niemieckiej Grupy Inicjatywnej na rzecz utworzenia Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. ks. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie. Działał również aktywnie z szczecińskim życiu kulturalnym oraz angażował się w inicjatywy ekumeniczne. Na polu diecezjalnym pracował w komisji ds. misji i ewangelizacji (organizował m.in. tygodnie ewangelizacyjne dla rodzin z diecezji wrocławskiej). W latach 1994-1996 pełnił funkcję radcy diecezjalnego diecezji wrocławskiej. Od 1996 r. jest radcą duchownym Konsystorza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego RP. Był członkiem IX, X i XI Synodu Kościoła, został też wybrany do synodu XII kadencji. Brał udział w VII i VIII Walnym Zgromadzeniu Światowej Federacji Luterańskiej; w latach 1990-1997 był członkiem Rady ŚFL. W latach 2001-2008 był członkiem Komitetu Wykonawczego Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie (Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów).

W 2005 r. ks. Gaś został uhonorowany Nagrodą im. Brata Alberta za działalność ekumeniczną, połączoną z aktywnością w zakresie pojednania polsko-niemieckiego. W październiku 2006 r. Wydział Teologii Uniwersytetu w Greifswaldzie nadał mu tytuł doktora honoris causa. 19 listopada 2006 r. Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie wybrało go na swojego proboszcza. Ks. Piotr Gaś jest żonaty z diakon Małgorzatą Gaś. Mają troje dzieci – Łukasza, Mateusza i Annę.

foto: Aldona Karska