20 nowych Zborowników

W Dziękczynne Święto Żniw (30 września) Zbór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie powiększył się o 20 osób, które po odpowiednim przygotowaniu postanowiły wstąpić do Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Podczas nabożeństwa, które poprowadził ks. Piotr Gaś, 20 nowych ewangelików złożyło przysięgę wierności Bogu i Kościołowi, i zostało przyjętych do Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Uroczystość uświetnił Chór Semper Cantamus pod dyr. Zuzanny Kuźniak.

Po nabożeństwie wszyscy mogli przywitać się z nowymi zborownikami.

foto: AK

Tags: