18. Forum Ewangelickie w Wiśle

W Wiśle-Centrum odbędzie się w dniach 14 – 16 września br. kolejne, 18. Forum Ewangelickie, którego temat brzmi: „Rządy autorytetów a kondycja demokracji w Kościołach ewangelickich”.

: : Program Forum Ewangelickiego (pdf)