150. urodziny Zwiastuna Ewangelickiego

12 i 13 stycznia br. odbywały się w naszej Parafii obchody 150-lecia Zwiastuna Ewangelickiego, którego założycielem był II proboszcz Parafii Świętej Trójcy, ks. Leopold Otto (1819-1882).

To z inicjatywy ks. Otto, duszpasterza, społecznika i patrioty, w przededniu wybuchu Powstania Styczniowego udało się stworzyć polskojęzyczne czasopismo ewangelickie, które łączyło diasporę luterańską wielu pokoleń z różnych zakątków dzisiejszej Rzeczpospolitej.

Obchody rozpoczęły się 12 stycznia od krótkiego rozważania i modlitwy w Kaplicy Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim Parafii Świętej Trójcy w Warszawie z udziałem Biskupa Kościoła, ks. Jerzego Samca. Na grobie ks. Otto oraz spoczywających na cmentarzu redaktorów naczelnych Zwiastuna Ewangelickiego złożono kwiaty. Wieczorem w kościele Świętej Trójcy odbył się uroczysty koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny pod dyr. Jean-Clauda Hauptmanna. W programie koncertu zatytułowanego Solus Christus zaprezentowano znane pieśni ewangelickie, a także utwory W. A. Mozarta i G. F. Händla.

W trakcie koncertu głos zabrał ks. Jerzy Below, redaktor naczelny Zwiastuna Ewangelickiego, który opowiedział o historii czasopisma i działalności ks. Otto. Podziękowania dla Chóru przekazał bp Jerzy Samiec, która na koniec po Modlitwie Pańskiej udzielił zebranym błogosławieństwa.

W Niedzielę Chrztu Pańskiego (13 stycznia) również w kościele Świętej Trójcy odbyło się nabożeństwo, które poprowadzili duchowni z różnych diecezji Kościoła. Liturgię spowiednią odprawił bp Ryszard Bogusz (Wrocław), a liturgię wstępną poprowadził ks. prezes Grzegorz Giemza (Dzięgielów), bp Jan Cieślar (Pabianice) oraz ks. proboszcz Piotr Gaś. Kazanie wygłosił ks. Jerzy Below, a w liturgii komunijnej przewodniczył bp Jerzy Samiec w asyście bp. Jana Szarka i bp. Pawła Anweilera. W trakcie nabożeństwa odbyło się wręczenie tegorocznej Nagrody im. Ks. Leopolda Otto prof. Jerzemu Buzkowi i Jerzemu Pilchowi. W okolicznościowym przemówieniu prof. Buzek przypomniał zaangażowanie społeczne ewangelików i wskazał na wciąż aktualne wartości pracy wypływające z luterańskiej etyki. List Jerzego Pilcha, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w nabożeństwie, odczytał ks. Jerzy Below.

Po nabożeństwie odbyło się w Lutheraneum spotkanie, podczas którego słowa pozdrowienia przekazał prezes Synodu, ks. Grzegorz Giemza, ks. Ireneusz Lukas, dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej, a także bp Ryszard Bogusz w imieniu Diakonii Polskiej oraz Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele niektórych czasopism protestanckich wydawanych w Polsce.

foto: BS/DB

: : Więcej zdjęć i relacja Zwiastuna Ewangelickiego TUTAJ