15. rocznica śmierci ks. seniora Ryszarda Trenklera


9 grudnia br. mija 15. rocznica śmierci ks. seniora Ryszarda Trenklera (1912-1993), byłego zwierzchnika diecezji pomorsko-wielkopolskiej i diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także wieloletniego duszpasterza Parafii Świętej Trójcy (1963-1979).

Ryszard Trenkler urodził się we Władysławowie koło Turka. Studia teologiczne ukończył na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. 25 października 1936 roku został ordynowany na księdza. Podejmował pracę duszpasterską w Bydgoszczy, Toruniu, Koninie, Włocławku, Grudziądzu, Lublinie, Poznaniu i w Warszawie, w której ukrywał się przed okupantem pod fałszywym nazwiskiem. Po 1945 roku wspierał warszawskich luteran. To właśnie ks. Trenkler odprawił pierwsze nabożeństwo luterańskie w kościele ewangelicko-reformowanym na Lesznie, który do czasu poświęcenia odbudowywanego kościoła Świętej Trójcy był domem modlitwy dla warszawskich luteranów.

24 kwietnia 1959 roku ks. Ryszard Trenkler został wybrany II proboszczem Parafii Świętej Trójcy, a w 1963 jej I proboszczem. W 1966 roku powierzona została mu funkcja seniora (biskupa) diecezji warszawskiej. Starsi parafianie pamiętają aktywną działalność ks. Trenklera na polu duszpasterskim, a także jego zaangażowanie przy pracach wykończeniowych kościoła Świętej Trójcy, remoncie kościoła we Włochach, Kaplicy Halpertów oraz Ewangelickiego Domu Opieki Tabita. Ks. Trenkler był autorem ponad 400 publikacji w różnych periodykach kościelnych w kraju i zagranicą. Wydał trzy zbiory kazań. Ks. senior Trenkler pochowany jest na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej w Warszawie.

Wspominamy również ś. p. pastorową Helenę Trenkler, zmarłą również 15 lat temu, 13 października 1993 roku.

Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.” Hebr 13,7