dzien otwarty

14.09 Dzień otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Drzwi kościoła otwieramy o godz. 11:00, a w programie po modlitwie o godz. 12:00 :

13:00 oprowadzanie po kościele Świętej Trójcy

15:00 wykład p. dr. hab Kaliny Wojciechowskiej „Brzeska i gdańska – historia dwóch Biblii”

16:00 wykład p. inż. arch. Macieja Mazgaja „Odkrywanie kart historii budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy podczas prac remontowych i konserwatorskich.”

17:00 oprowadzanie po pomieszczeniach technicznych kościoła

18:00 „Pamiętaj -Jesteśmy” polsko-niemiecki koncert młodych wykonawców