Strona główna - Serwis informacyjny - Aktualności - 14.09 Dzień otwarty
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje ”.

HI 19 25

dzien otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Drzwi kościoła otwieramy o godz. 11:00, a w programie po modlitwie o godz. 12:00 :

13:00 oprowadzanie po kościele Świętej Trójcy

15:00 wykład p. dr. hab Kaliny Wojciechowskiej "Brzeska i gdańska - historia dwóch Biblii"

16:00 wykład p. inż. arch. Macieja Mazgaja "Odkrywanie kart historii budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy podczas prac remontowych i konserwatorskich."

17:00 oprowadzanie po pomieszczeniach technicznych kościoła

18:00 "Pamiętaj -Jesteśmy" polsko-niemiecki koncert młodych wykonawców

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}