Drukuj 

W dniu 17 grudnia 2012 r. ruszyła sprawa karna dotycząca „serka wolskiego”. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie odczytany został akt oskarżenia przeciwko dwóm adwokatom – Józefowi L. i Maciejowi O., trzem notariuszom – Januszowi R., Barbarze W. i Marii S. oraz prezes zarządu Glob Tower Spółki z o.o. – Renacie B.

 

Józef L. i Maciej O. oraz Renata B. zostali oskarżeni o czyn z art. 286 § 1 w związku z art. 294 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 i w związku z art. 11 § 2 kodeksu karnego tj. o to, iż działając czynem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili Parafię do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że doprowadzili do sprzedaży prawa użytkowania nieruchomości „serek wolski” na podstawie nieważnego pełnomocnictwa, działając bez zgody Parafii i bez niezbędnych dokumentów w postaci zgód Zgromadzenia Parafialnego i Konsystorza Kościoła, działając tym samym na szkodę Parafii, przy czym szkoda stanowi mienie znacznej wartości.

Notariusze Janusz R., Barbara W. i Maria S. zostali oskarżeni o czyn z art. 231 § 3 kodeksu karnego tj. o nieumyślne niedopełnienie obowiązków poprzez brak weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia przez nich aktów notarialnych, względnie niezasadne przyjęcie prawidłowej reprezentacji Parafii, czym wyrządzili Parafii istotną szkodę.

Oskarżeni na razie nie składali wyjaśnień. Kolejne rozprawy zostały wyznaczone w następujących terminach:

Sąd nie zdecydował jeszcze, którzy świadkowie zostaną wezwani na wymienione wyżej terminy rozpraw marcowych.