Strona główna - Wazowianki
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną.

Jeśli masz mało, nie bój się i dziel się tym co posiadasz ”.

Księga Tobita 4,8

 

Spis treści

Szkoły Żeńskie im. Królewny Anny Wazówny Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie

 

Gimnazjum Żeńskie im. Królewny Anny Wazówny Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie, ul. Kredytowa 2, rozpoczęło swą działalność w 1925 r. Inicjatorem zorganizowania szkoły był generalny superintendent, a później biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – ks. dr Juliusz Bursche.

Szkoła prowadziła działalność nieprzerwanie do roku 1944, zarówno w okresie międzywojennym, jak i w podziemiu w okresie okupacji hitlerowskiej. Dyrektorką szkoły została pani Helena Bursche – córka Biskupa, osoba posiadająca bardzo wysokie kwalifikacje intelektualne i charakterologiczne, w pełni predysponujące Ją do pełnienia tej funkcji.

 

Nadrzędnym celem szkoły było zapewnienie uczennicom wysokiego poziomu nauczania z równoczesnym kształtowaniem ich cech osobowości tak, aby stały się wartościowymi członkami społeczeństwa, a więc osobami wykształconymi, posiadającymi cechy tak ważne w życiu jak: odpowiedzialność, pracowitość, aktywność, tolerancja.

Patronką szkoły obraną została ewangeliczka - królewna Anna Wazówna /1568-1625/, siostra Zygmunta III Wazy – króla Polski, która przybyła w młodości ze Szwecji do Polski. Była to osoba wykształcona, aktywnie działająca na polu naukowym, kulturalnym i społecznym.

Hasłem szkoły, pięknie wyhaftowanym na sztandarze, był cytat z psalmu nadziei Zygmunta Krasińskiego: "Z wiary waszej wola wasza - z woli waszej czyn wasz będzie."

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}