Strona główna - Parafia - Zachowanie dziedzictwa - Komisja Ochrony Pamiątek
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” 1 J 4,16

KOMISJA OCHRONY PAMIĄTEK – SPOŁECZNY INSTYTUT HISTORYCZNY
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie


W listopadzie 1979 r. Alina Eleonora Janowska, były wizytator i specjalista do spraw prognoz w Ministerstwie Oświaty i Wychowania, dydaktyk i badacz w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor działu w Wydawnictwie „Zwiastun”, wystąpiła do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, reprezentowanej przez ks. Włodzimierza Nasta i pana Bogumiła Gajdeczkę, z projektem utworzenia przy tejże Parafii instytucji samorządowej o charakterze badawczo-informacyjnym i historycznym, zajmującej się przeszłością Parafii, jej członków, ludzi tworzących środowisko ewangelickie, ale i warszawskie.

5 grudnia 1979 r. Rada Parafialna wyraziła zgodę na utworzenie i prowadzenie wymienionej instytucji, przeznaczyła pomieszczenia do jej użytku oraz zapewniła o zamiarze systematycznego wspierania planowanej przez nią działalności.

W styczniu 1980 r. zebrana przez inicjatorkę grupa osób opracowała zręby organizacyjne i legislacyjne instytucji. Z uwagi na ogólnokrajową sytuację postanowiono przyjąć nazwę Komisja Ochrony Pamiątek przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, aby w przyszłości uzupełnić nazwę po słowie Pamiątek o słowa: Społeczny Instytut Historyczny. 21 stycznia 1980 r. nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Programowej. Następnie przedstawiciele Rady: przewodnicząca Alina Janowska i mecenas Jerzy Rother – wiceprezes Konsystorza przedstawili projekt organizacyjny instytucji ks. Januszowi Narzyńskiemu – Biskupowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Nestorka w Radzie Programowej – Wila Wilhelmina Rudzka – jako motto do działań Komisji wybrała fragment Psalmu 111, 1-4:

Z całego serca wysławiam Pana,
W gronie prawych i w zgromadzeniu,
Wielkie są dzieła Pana,
Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają.
Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe,
A sprawiedliwość Jego trwa na wieki,
Pamiętnymi uczynił cuda swoje,
Łaskawy i litościwy jest Pan.
 
 

 

 

Odwiedź także


{noembedvideo}