Strona główna - Parafia - Zachowanie dziedzictwa - Komisja Ochrony Pamiątek
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

"Siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach." 5 Mż 5,14

KOMISJA OCHRONY PAMIĄTEK – SPOŁECZNY INSTYTUT HISTORYCZNY
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie


W listopadzie 1979 r. Alina Eleonora Janowska, były wizytator i specjalista do spraw prognoz w Ministerstwie Oświaty i Wychowania, dydaktyk i badacz w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor działu w Wydawnictwie „Zwiastun”, wystąpiła do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, reprezentowanej przez ks. Włodzimierza Nasta i pana Bogumiła Gajdeczkę, z projektem utworzenia przy tejże Parafii instytucji samorządowej o charakterze badawczo-informacyjnym i historycznym, zajmującej się przeszłością Parafii, jej członków, ludzi tworzących środowisko ewangelickie, ale i warszawskie.

5 grudnia 1979 r. Rada Parafialna wyraziła zgodę na utworzenie i prowadzenie wymienionej instytucji, przeznaczyła pomieszczenia do jej użytku oraz zapewniła o zamiarze systematycznego wspierania planowanej przez nią działalności.

W styczniu 1980 r. zebrana przez inicjatorkę grupa osób opracowała zręby organizacyjne i legislacyjne instytucji. Z uwagi na ogólnokrajową sytuację postanowiono przyjąć nazwę Komisja Ochrony Pamiątek przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, aby w przyszłości uzupełnić nazwę po słowie Pamiątek o słowa: Społeczny Instytut Historyczny. 21 stycznia 1980 r. nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Programowej. Następnie przedstawiciele Rady: przewodnicząca Alina Janowska i mecenas Jerzy Rother – wiceprezes Konsystorza przedstawili projekt organizacyjny instytucji ks. Januszowi Narzyńskiemu – Biskupowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Nestorka w Radzie Programowej – Wila Wilhelmina Rudzka – jako motto do działań Komisji wybrała fragment Psalmu 111, 1-4:

Z całego serca wysławiam Pana,
W gronie prawych i w zgromadzeniu,
Wielkie są dzieła Pana,
Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają.
Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe,
A sprawiedliwość Jego trwa na wieki,
Pamiętnymi uczynił cuda swoje,
Łaskawy i litościwy jest Pan.
 
 

 

 

WIRTUALNA  RZECZYWISTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Pracownia KCVA specjalizująca się w tworzeniu wirtualnych modeli wnętrz obiektów architektonicznych stworzyła wirtualny model wnętrza Kościoła pw. Świetej Trójcy. Spacer po modelu świątyni jest przykładem zastosowania technologii 3d stosowanej w przemyśle gier komputerowych. Wymagania sprzętowe : Procesor 2 rdzeniowy, 2 GB pamięci ram, karta graficzna ATI lub NVIDIA, 700 MB wolnej przestrzeni dyskowej.

>> POBIERZ <<

 

www.kcvastudio.com

Odwiedź także


{noembedvideo}