Strona główna - Parafia - Kościół w Warszawie-Włochy
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła,

ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu ”.

Iz 50 10

Spis treści

WŁOCHY, niewielka podwarszawska wioska zaczęła się zaludniać w okresie międzywojennym, osiedlali się tu kolejarze, rzemieślnicy, kupcy. Wśród nich była spora grupka ewangelików. Zwrócili się oni z prośbą do ks. Mieczysława Rügera o zorganizowanie na tym terenie nabożeństw. Właściciele cegielni - rodzina Koelichenów udostępnili na ten cel salę w swoim pałacyku. Pierwsze takie nabożeństwo odbyło się 8. XII. 1933 r. Powołano wówczas specjalny komitet, na czele którego stanął główny inicjator całego przedsięwzięcia - p. Józef Scholtz. Zebrano ofiary na zakup fisharmonii i ławek. Zorganizowano gwiazdkę dla dzieci z niezamożnych rodzin, powstała szkółka niedzielna. Nabożeństwa odprawiane były co drugi tydzień, głównie przez ks. Mieczysława Rügera. Ale myślano o wybudowaniu własnej świątyni. W roku 1936 rodzina Koelichenów podarowała plac o powierzchni 2000 m2 pod budowę przyszłego kościoła. 19. IV. 1936 r. zawiązał się Komitet Budowy, którego prezesem honorowym został senator Ludwik J. Evert, przewodniczącym adwokat Edward Koelichen, zaś członkami: pastorowie warszawscy ks. ks. August Loth, Zygmunt Michelis, Otton Krenz i opiekun parafian z Włoch ks. Mieczysław Rüger a także pp. J Scholz, mjr K. Hellwig i M. Buerger. Poczęły napływać ofiary.

15.XI. 1936 r.- poświęcono kamień węgielny pod budowę kościoła. Plany budowy wykonali bezinteresownie architekci - bracia Goetzenowie. Pan Józef Scholtz prowadził prace budowlane. Początkowo zbudowano niewielki dom parafialny z salą przeznaczoną na nabożeństwa. W następnym etapie wzniesiono kościół połączony z salą parafialną.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}