Strona główna - Kultura - Chór - Chór parafialny
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

"Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." Mt 28,20

Chór Parafialny został utworzony w pierwszych latach po wojnie przez muzyka, pedagoga i organistę (od 1948 roku) Waldemara Szajera, który  był jego wieloletnim kierownikiem aż do jesieni 1973 roku.

Następnie do 2005 roku chór prowadziła pani Wanda Janowska, od której przejął funkcje dyrygenta pan Michał Straszewski.

Od września 2014 roku dyrygentem chóru jest pani Zuzanna Kuźniak, kantor parafii.

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy liczy około 20 członków i pracuje z dużym zaangażowaniem.

Uczestniczy aktywnie w życiu parafialnym, uświetniając śpiewem nabożeństwa, jak również koncertując nie tylko w rodzimej parafii.

Próby chóru odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00 w kaplicy nad zakrystią. 

Zapraszamy na próby, pełne śpiewu i radości ze wspólnego muzykowania!

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}