powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje ”.

HI 19 25

: : INFORMACJE DOTYCZĄCE Specyfikacji Istotnych Warunków Konkursu Ofert

: : FAQ DOTYCZĄCE KONKURSU

: : Odpowiedzi na dalsze zapytania, dotyczące oferty konkursowej

: : UWAGA: komunikat ws. Konkursu z 5 grudnia 2013 r.

 

Kolejne pytania do Specyfikacji

 

1. W jaki należy opisać media dostępne dla Nieruchomości Zamiennych?

Dla spełnienia przewidzianego w części II, rozdz. IV.2 ust. 1 pkt c) Specyfikacji wymogu, aby do Oferty załączyć szczegółowy opis Nieruchomości Zamiennych obejmujący uzbrojenie terenu (dostęp do mediów) wystarczające jest przedstawienie oświadczenia, jakie media są dostępne dla danej Nieruchomości Zamiennej, z określeniem charakteru tego dostępu, np. w odniesieniu do dostępu do wody, z określeniem, czy woda jest dostępna z sieci miejskiej, czy też z własnego ujęcia; w odniesieniu do energii cieplnej – czy jest ona dostarczana z sieci czy poprzez własną kotłownię.


2. Jaka forma pełnomocnictwa wymagana jest w przypadku złożenia Oferty przez pełnomocnika?

W przypadku złożenia Oferty przez pełnomocnika (także w przypadku złożenia Oferty przez kilka podmiotów działających wspólnie) wystarczające jest złożenie pełnomocnictwa sporządzonego w zwykłej formie pisemnej.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}