Strona główna - Kim jesteśmy - Informacje o Kościele Luterańskim
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje ”.

HI 19 25

Spis treści

Jedynie PISMO

Reformacja wezwała Kościół do powrotu do Pisma Świętego. Zasada sola scriptura oznacza, że jedynym źródłem wiary i życia każdego chrześcijanina powinna być Biblia, pisma Starego i Nowego Testamentu. Wiary i życia nie może bowiem kształtować tradycja, która nie wypływa z Pisma czy ludzkie dogmaty pozbawione biblijnych fundamentów. Wiara wyrasta jedynie ze Słowa Bożego i przez to Słowo jest w nas kształtowana i rodzi nowe życie. Dlatego też to, co jest nie zgodne ze Słowem Bożym musi być odrzucone i usunięte z życia świadomie wierzącego człowieka. Chrześcijanin powinien iść w życiu wiary za głosem zwiastowania, które wypływa jedynie z Pisma Świętego. Słowa Biblii uczą nas: "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości" (2 Tm 3,16).

Reformacja nigdy nie negowała wagi Tradycji, jednak nie może ona pełnić równorzędnej roli wobec Pisma, którego kanon, wprawdzie przez Kościół ustalony, jest jedyną normą i wykładnią apostolskiej Tradycji. Kościół świadomy działania Ducha Świętego na przestrzeni wieków nigdy się ponad to Pismo nie stawiał i wiedział, że w Słowie Bożym, które najdoskonalej odnajdujemy w Piśmie Świętym, zawarta jest prawda Ewangelii potrzebna grzesznikowi do zbawienia.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}