Strona główna - Kim jesteśmy - Informacje o Kościele Luterańskim
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Idąc głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios ”. Mt 10,7

Spis treści

Jedynie PISMO

Reformacja wezwała Kościół do powrotu do Pisma Świętego. Zasada sola scriptura oznacza, że jedynym źródłem wiary i życia każdego chrześcijanina powinna być Biblia, pisma Starego i Nowego Testamentu. Wiary i życia nie może bowiem kształtować tradycja, która nie wypływa z Pisma czy ludzkie dogmaty pozbawione biblijnych fundamentów. Wiara wyrasta jedynie ze Słowa Bożego i przez to Słowo jest w nas kształtowana i rodzi nowe życie. Dlatego też to, co jest nie zgodne ze Słowem Bożym musi być odrzucone i usunięte z życia świadomie wierzącego człowieka. Chrześcijanin powinien iść w życiu wiary za głosem zwiastowania, które wypływa jedynie z Pisma Świętego. Słowa Biblii uczą nas: "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości" (2 Tm 3,16).

Reformacja nigdy nie negowała wagi Tradycji, jednak nie może ona pełnić równorzędnej roli wobec Pisma, którego kanon, wprawdzie przez Kościół ustalony, jest jedyną normą i wykładnią apostolskiej Tradycji. Kościół świadomy działania Ducha Świętego na przestrzeni wieków nigdy się ponad to Pismo nie stawiał i wiedział, że w Słowie Bożym, które najdoskonalej odnajdujemy w Piśmie Świętym, zawarta jest prawda Ewangelii potrzebna grzesznikowi do zbawienia.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}