Strona główna - Kim jesteśmy - Informacje o Kościele Luterańskim
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła,

ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu ”.

Iz 50 10

Spis treści

Kościół Ewangelicko-Augsburski

 

Nauka Kościoła

Naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można streścić w czterech hasłach i zasadach. Ich autorem jest "ojciec reformacji" ks. dr Marcin Luter, który na ich podstawie przeprowadził dzieło odnowy i reformy Kościoła Zachodniego. Hasła te odnoszą się do czterech łacińskich zwrotów: solus Christus - jedynie Chrystus, sola scriptura - jedynie Pismo; sola verbo - jedynie Słowo; sola gratia i sola fide - jedynie łaska i jedynie wiara. Podstawową zasadą jest solus Christus, gdyż tylko Jezus Chrystus – Jego Śmierć i Zmartwychwstanie – są treścią Ewangelii, a przez to źródłem życia Kościoła świętego.

Jedynie CHRYSTUS

To za sprawą Reformacji udało się przywrócić właściwe miejsce w życiu wiary Synowi Bożemu - Jezusowi Chrystusowi. Solus Christus oznacza, że jedynym Zbawicielem świata; Panem życia i śmierci, jedynym i prawdziwym Odkupicielem, Pośrednikiem między Bogiem Ojcem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Jedynie On powinien być przedmiotem wszelkiego uwielbienia i czci. Hasło - jedynie Chrystus - wyklucza na podstawie Pisma Świętego pośrednictwo Marii Panny i świętych na drodze do zbawienia człowieka. Matka Boża jest wzorem bogobojnego życia i posłuszeństwa wobec Ewangelii, którą jest sam Chrystus, dlatego należy otaczać Matkę Pana szacunkiem, lecz modlić się należy jedynie do Boga przez Jezusa Chrystusa. Wszelkie modlitwy za pośrednictwem świętych ujmują czci należnej Jezusowi. Jedynie w Chrystusie Bóg spotyka się osobiście z człowiekiem. Tylko przez Chrystusa i w Chrystusie, który jest Głową Kościoła, dokonuje się odpuszczenie grzechów i zbawienie. Wierzymy, że " jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" (1 Tm 2,5).

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}