Strona główna - Kim jesteśmy - Historia parafii
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje ”.

HI 19 25

Spis treści

Nieodłącznym elementem luterańskiej duchowości i przeżywania liturgii jest muzyka – w kościele Św. Trójcy od zawsze miała one szczególne znaczenie. Przez wiele lat po odbudowie kościoła, Zborowi służyły niewielkie organy podarowane przez ewangelików reformowanych z Zurychu. Na wybudowanie nowych organów kościół czekał blisko 40 lat. 22. 03. 1998 r. bp Jan Szarek poświęcił nowe organy wybudowane przez firmę Hillebrand z Hanoweru. Stało się to możliwe dzięki ofiarnemu zaangażowaniu dr. Otto Kulcke'go z luterańskiego Kościoła Hanoweru, który zainicjował i koordynował zbiórkę funduszy na zakup i montaż nowego instrumentu.

Do II wojny światowej Parafia Św. Trójcy prowadziła szeroką działalność kulturalną, oświatową i charytatywną. Jedną z placówek był Szpital Ewangelicki, poza tym: dom starców, dom sierot, schronisko dla kobiet, szwalnia, bursa dla chłopców, ochronka, żłobek, pensjonat dla rekonwalescentów „Tabita”, szkoły parafialne: powszechne oraz średnie: gimnazjum męskie im. Mikołaja Reja i żeńskie im. Anny Wazówny.

Z dawnych placówek ostał się tylko Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita” w Konstancinie - Chylicach oraz kościół w Warszawie-Włochach. Historia naszej Parafii to także jej duszpasterze, którzy trwale zapisali się w pamięci kilku pokoleń warszawskich luteranów. Po II wojnie światowej pierwszymi proboszczami parafii byli: do 1963 r – ks. Zygmunt Michelis, 1963-1979 - ks. sen. Ryszard Trenkler, 1980-1995 - ks. sen. Jan Walter, 1995 – 2007 - ks. dr Włodzimierz Nast, a od 2007 r. ks. radca Piotr Gaś.

Czy wiesz, że:
-W latach 80-tych XIX w. krzyż wieńczący kopułę został obrany za punkt bazowy o współrzędnych 0,0 lokalnego układu geodezyjnego miasta, oraz punkt centralny sieci triangulacyjnej I rzędu przy tworzeniu planów miasta Lindley'a.
- średnica kopuły wynosi 34 m i jest jedną z największych na świecie.

Poniżej prezentujemy współczesne zdjęcia kościoła Świętej Trójcy. Więcej fotografii, dotyczących historii i życia Parafii tutaj.

Zachęcamy również do zapoznania się z galerią obrazów wielkoformatowych, dotyczących historii luteranizmu i kościoła Świętej Trójcy tutaj.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}