Strona główna - Kim jesteśmy - Historia parafii
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje ”.

HI 19 25

Spis treści

W 1970 r. na ścianie zachodniej, wewnątrz kościoła wmurowano tablicę wg projektu Aliny Bursze poświęconą pamięci rodaków, którzy oddali swe życie za Ojczyznę w latach 1939-1945. Rok 1981 – to czas obchodów 400-lecia ewangelicyzmu warszawskiego i 200. rocznicy poświęcenia kościoła Św. Trójcy. Uroczyste nabożeństwa z tej okazji odbyły się: 3. V., 25. X., 31. XII.

Dwukrotnie w kościele Św. Trójcy w Warszawie odbyły się nabożeństwa ekumeniczne, w których uczestniczyli kolejni biskupi Rzymu: 9. 05. 1991 r. odbyła się modlitwa z udziałem papieża Jana Pawła II, a 25. 05. 2006 r. kościół odwiedził jego następca, Benedykt XVI.

Nie były to jednak jedyne wydarzenia ekumeniczne, które wpisały się w historię polskiego ekumenizmu: 12. 05. 1966 r. w naszym kościele odbyło się nabożeństwo, organizowane przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE) w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego; 23. 01. 2000 r. podpisano dokument o wzajemnym uznaniu sakramentu Chrztu Św. przez większość Kościołów członkowskich PRE oraz Kościół rzymskokatolicki, a 4. II. 2005 r. odprawiono centralne nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy, którego liturgia przygotowana była przez polskie chrześcijanki dziewięciu wyznań. Kościół Św. Trójcy jest również miejscem wielu innych uroczystości ekumenicznych – m. in. inauguracji Wigilijnej Akcji Pomocy Dzieciom, a także innych momentów ważnych dla Parafii, ale również całego Kościoła luterańskiego w Polsce – m. in. wprowadzenie w urząd nowego Biskupa Kościoła, nabożeństwa z okazji posiedzeń Synodu Kościoła czy Forum Kobiet Luterańskich.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}