Strona główna - Kim jesteśmy - Historia parafii
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje ”.

HI 19 25

Spis treści

Kościół był zbudowany w najwyższym wówczas punkcie Warszawy. W 1794 roku z latarni kopuły ruchy wojsk nieprzyjacielskich obserwowali oficerowie Tadeusza Kościuszki. Od początków XIX w. zbór słynął z pięknej muzyki, która towarzyszyła nabożeństwom i podczas specjalnych koncertów. Koncertowali w murach tej świątyni wybitni muzycy, wśród nich - w kwietniu 1825 grał na choralionie w obecności cara Aleksandra I - Fryderyk Chopin.

Wśród prezesów kolegium kościelnego byli wybitni Polacy, którzy zaznaczyli się w polskiej historii, kulturze czy nauce. Warto wymienić Piotra Teppera, Samuela Lindego, Wilhelma Malcza, Wojciecha Gersona,

W 1849 r. drugim proboszczem został ks. Leopold Otto, wybitny kaznodzieja i krzewiciel polskości w warszawskim zborze. Cieszył się sporą popularnością w Warszawie również jako działacz społeczny. Angażował się w demonstracjach patriotycznych i w 27. X. 1861 r. został aresztowany i osadzony w Cytadeli, podobnie jak ówczesny prezes kolegium kościelnego Ksawery Szlenkier.

Od końca XIX w rozpoczęto zdobienie okien kościoła witrażami, a w 1901 założono oświetlenie gazowe. Rok później zamontowano organy firmy „E.F. Walker i Ska”. I wojna światowa wyrządziła ogromne szkody: w 1917 okupanci niemieccy zdarli miedzianą blachę i dzwony, przeznaczając je na potrzeby wojskowe. W okresie międzywojennym kontynuowane było zdobienie okien witrażami, w fabryce Karola Schwabego w Białej wykonano nowe dzwony, które po raz pierwszy odezwały się 30. XII. 1929 r.

Z okazji 150-lecia poświęcenia kościoła 8. V. 1932 r. odbyły się główne uroczystości z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej Polski Ignacego Mościckiego. W latach 1935-1938 ponownie pokryto kopułę blacha miedzianą i pozłocono krzyż. Największe straty poniósł kościół i parafia w czasie II wojny światowej. Już 16. IX. 1939 roku od bomb zapalających kościół stanął w płomieniach. Okupanci aresztowali i osadzili w więzieniach i obozach koncentracyjnych wielu polskich księży ewangelickich, na czele z biskupem Juliuszem Bursche, który zmarł w 1942 w berlińskim więzieniu.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}