Strona główna - Kim jesteśmy - Historia parafii
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje ”.

HI 19 25

Spis treści

Budowę rozpoczęto 24. IV. 1777 r. Natomiast uroczystość położenia kamienia węgielnego odbyła się 4.V.1778 r. – w miejscu gdzie miał stanąć ołtarz. Uroczystość zgromadziła rzesze mieszkańców Warszawy, parafian, posłów zagranicznych Anglii, Danii, Prus, elektora saskiego, carowej Rosji. Przybył tez przedstawiciel króla polskiego – kasztelan łęczycki, gen. major wojsk koronnych Tadeusz Lipski. Pierwszym pastorem warszawskiego zboru był wówczas ks. Teofil Ringeltaube, a drugim pastorem, ks. Fryderyk Cerulli. Pierwszą cegłę położył poseł carowej Rosji – Otto Stackelberg, srebrną kielnię z wygrawerowaną datą podał mu Bogumił Zug, a następnie inni goście. Za ołtarzem zamontowano tablice z napisem: „Za panowania Stanisława Augusta ojca Ojczyzny, kiedy Rzeczpospolita uspokojona, a swobodne wykonywanie obrzędów religijnych na nowo prawem publicznym zabezpieczone zostało, położono dnia 4 V 1778 r. pierwszy kamień pod budujący się kościół poświęcony w stolicy ku odbywaniu publicznych nabożeństw wyznania augsburskiego”.

Rok później 2 VII 1779 r. na szczycie latarni umocowano krzyż, a 8 VII 1779 r. w piedestale krzyża złożono pamiątkowe dokumenty.

30 XII 1781 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie kościoła ewangelicko-augsburskiego Św. Trójcy w Warszawie.
„...o godz. 9 rano poprzedzony biciem dzwonów wyruszył pochód procesjonalny ze starego domu modlitwy do głównego, zamkniętego jeszcze, wejścia kościoła. W procesji szli: senior Tepper, pastor Ringeltaube w sutannie niosąc Biblię, ks. Cerulli bez sutanny z Agendą Saską (przepisy liturgiczne) w reku, pastor z Węgrowa Krystian Filip Goburek z księgą Konfesji Augsburskiej, a także starszyzna zborowa oraz reprezentant Stanisława Augusta, pułkownik Henryk A. von Kaufmann. Kiedy stanęli przed drzwiami kościoła zamilkły dzwony. Starszy wydziału budowlanego, Stubenrauch, oddał klucz prezesowi kolegium, Groellowi, ten zaś przekazał go rządcy kościoła, Franciszkowi Weberowi (dotychczasowemu dozorcy przy budowie), z odpowiednią przestrogą: „Klucz ten doręczam wam w imieniu zboru, abyście używali go na żądanie Pasterzy zboru tego przy otwieraniu drzwi tej świątyni, podczas nabożeństw i takowe zamykali wedle udzielonych wam pisemnych instrukcji”. Weber otworzył podwoje kościoła. Parafianie zostali wpuszczenie bocznymi drzwiami. Wejście procesji do kościoła zostało powitane śpiewami na chórze. Po zajęciu miejsc prezes z pastorami otoczony starszyzną wygłosił przed ołtarzem odpowiednie przemówienie. Następnie pastorowie złożyli na ołtarzu przyniesione księgi. Po odśpiewaniu pieśni pastor Ringeltaube, po krótkiej przemowie, odczytał tekst dziękczynnej modlitwy z racji otwarcia świątyni. Pastor Cerulli z kolei odczytał odpowiedni rozdział z Pisma Świętego. Po czym chór odśpiewał kantatę ułożona specjalnie na te uroczystość przez Wincentego Ferdynanda Lessla”.

W urodziny króla Stanisława Augusta 17 I 1788 r. nad głównym wejściem do kościoła umieszczono kamienną tablicę pamiątkową z datami położenia kamienia węgielnego i poświęcenia kościoła.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}