Strona główna - Kim jesteśmy - Historia parafii
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje ”.

HI 19 25

Spis treści

HISTORIA PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Od początku Reformacji na terenie obecnej Warszawy i okolic pojawiali się ewangelicy mimo, ze książę Janusz III Mazowiecki zakazał praktyk religijnych innych niż rzymskokatolickie. Niemniej jednak wielu mieszkańców Mazowsza i samej Warszawy utożsamiało się z ideałami Reformacji. Unia Sandomierska z 1570 r. umożliwiła reprezentowanie interesów luteranów, reformowanych i Braci Czeskich wobec państwa.

Za panowania Stefana Batorego warszawscy ewangelicy podjęli starania o erygowanie Parafii. Wspierał ich starosta hr. Jerzy Niemsta, który sprowadził do Warszawy teologa wykształconego zagranicą, ale pochodzącego z Wielkopolski, Piotra Krzesichleba (Artomiusza). Został on ordynowany w Warszawie na księdza luterańskiego. Otoczył opieką duszpasterską warszawskich ewangelików i rozpoczął budowę kościoła, który jednak został zniszczony, gdy podczas nieobecności króla w Polsce (w 1581 r.), a przeciwko „innowiercom” wybuchł tumult. Ewangelików wygnano, a ks. Artomiusz (zdj.) przeniósł się do Węgrowa, a następnie Torunia.

Gdy nabożeństwa na terenie Księstwa Mazowieckiego były zabronione, warszawscy ewangelicy przyłączyli się do parafii w Węgrowie. Dwa razy w roku pastorzy węgrowscy przyjeżdżali do Warszawy i na terenie ambasad obcych państw odprawiali nabożeństwa. Później poseł duński wybudował dom modlitwy przy ul. Królewskiej, gdzie odbywały się nabożeństwa pod protektoratem króla duńskiego. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 21. VI. 1767 r., a odprawił je kaznodzieja poselstwa duńskiego ks. Jan Jakub Scheidemantel (1734-1777). Dzięki postanowieniom sejmu z 1768 ewangelicy uzyskali wolność religijną. W 1885 roku warszawscy ewangelicy uniezależnili się od Węgrowa, erygowali własną parafię, której pierwszym proboszczem został ks. Scheidemantel. 15 I 1777 r. parafia otrzymała przywilej królewski zezwalający na budowę świątyni. Spośród trzech propozycji król Stanisław August osobiście wybrał projekt kościoła autorstwa Szymona Bogumiła Zuga, który nie przewidywał jednak wieży kościelnej - „Wiedział albowiem Stanisław August, że wieże na kościele innowierców, stałyby się powodem zgorszenia dla duchowieństwa katolickiego” .

Już wcześniej zatroszczono się o plac, który był darem warszawskich ewangelików, a także o fundusze na przyszłą budowę. Przywilej królewski zatwierdzał własność gruntów oraz zezwalał na budowę.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}