Strona główna - Kim jesteśmy - Historia parafii
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

"Siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach." 5 Mż 5,14

Spis treści

HISTORIA PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Od początku Reformacji na terenie obecnej Warszawy i okolic pojawiali się ewangelicy mimo, ze książę Janusz III Mazowiecki zakazał praktyk religijnych innych niż rzymskokatolickie. Niemniej jednak wielu mieszkańców Mazowsza i samej Warszawy utożsamiało się z ideałami Reformacji. Unia Sandomierska z 1570 r. umożliwiła reprezentowanie interesów luteranów, reformowanych i Braci Czeskich wobec państwa.

Za panowania Stefana Batorego warszawscy ewangelicy podjęli starania o erygowanie Parafii. Wspierał ich starosta hr. Jerzy Niemsta, który sprowadził do Warszawy teologa wykształconego zagranicą, ale pochodzącego z Wielkopolski, Piotra Krzesichleba (Artomiusza). Został on ordynowany w Warszawie na księdza luterańskiego. Otoczył opieką duszpasterską warszawskich ewangelików i rozpoczął budowę kościoła, który jednak został zniszczony, gdy podczas nieobecności króla w Polsce (w 1581 r.), a przeciwko „innowiercom” wybuchł tumult. Ewangelików wygnano, a ks. Artomiusz (zdj.) przeniósł się do Węgrowa, a następnie Torunia.

Gdy nabożeństwa na terenie Księstwa Mazowieckiego były zabronione, warszawscy ewangelicy przyłączyli się do parafii w Węgrowie. Dwa razy w roku pastorzy węgrowscy przyjeżdżali do Warszawy i na terenie ambasad obcych państw odprawiali nabożeństwa. Później poseł duński wybudował dom modlitwy przy ul. Królewskiej, gdzie odbywały się nabożeństwa pod protektoratem króla duńskiego. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 21. VI. 1767 r., a odprawił je kaznodzieja poselstwa duńskiego ks. Jan Jakub Scheidemantel (1734-1777). Dzięki postanowieniom sejmu z 1768 ewangelicy uzyskali wolność religijną. W 1885 roku warszawscy ewangelicy uniezależnili się od Węgrowa, erygowali własną parafię, której pierwszym proboszczem został ks. Scheidemantel. 15 I 1777 r. parafia otrzymała przywilej królewski zezwalający na budowę świątyni. Spośród trzech propozycji król Stanisław August osobiście wybrał projekt kościoła autorstwa Szymona Bogumiła Zuga, który nie przewidywał jednak wieży kościelnej - „Wiedział albowiem Stanisław August, że wieże na kościele innowierców, stałyby się powodem zgorszenia dla duchowieństwa katolickiego” .

Już wcześniej zatroszczono się o plac, który był darem warszawskich ewangelików, a także o fundusze na przyszłą budowę. Przywilej królewski zatwierdzał własność gruntów oraz zezwalał na budowę.

Zobacz także

Spotkanie grupy Debora

Spotkanie grupy Debora dla osób przygotowujących się do podjęcia decyzji o wstąpieniu do Kościoła ewangelicko-augsburskiego odbędzie się 31 stycznia (środa) o godz. 19:30, a nie jak poprzednio ogłaszano 30.01. Członków...

WIRTUALNA  RZECZYWISTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Pracownia KCVA specjalizująca się w tworzeniu wirtualnych modeli wnętrz obiektów architektonicznych stworzyła wirtualny model wnętrza Kościoła pw. Świetej Trójcy. Spacer po modelu świątyni jest przykładem zastosowania technologii 3d stosowanej w przemyśle gier komputerowych. Wymagania sprzętowe : Procesor 2 rdzeniowy, 2 GB pamięci ram, karta graficzna ATI lub NVIDIA, 700 MB wolnej przestrzeni dyskowej.

>> POBIERZ <<

 

www.kcvastudio.com

Odwiedź także


{noembedvideo}