Drukuj 

Jedna z prvních neoklasicistních budov v Evropě

Více než dvě století nesměli varšavští protestanti postavit vlastní kostel. Edikt vydaný knížetem Janušem Mazovským v roce 1525 zakazoval jakékoli veřejné vyznávání náboženství kromě římského katolicismu. Teprve v letech 1767–1768, na mimořádném zasedání polského sněmu, byly přijaty smlouvy a ústavní zákony poskytující rovná práva všem náboženstvím. Tato nová situace umožnila výstavbu prvního luteránského kostela ve Varšavě. O stavební povolení požádal králův bankéř, Piotr Tepper, získal je v roce 1777 od krále Stanislava Augusta Poniatowského. Král si však vyhradil právo výběru projektu stavby.

Ze tří předložených návrhů – od Dominika Merliniho, Jana Christiana Kamsetzera a Šimona Bohumila Zugavybral král ten poslední. Zug (1733–1807), na rozdíl od svých konkurentů, nebyl spojen s královským dvorem a v té době byl již znám jako projektant mnoha varšavských měšťanských domů, paláců a anglických parků. Dostával také zakázky od polských šlechticů v provinčních oblastech. Návrh luteránského kostela se však ukázal jeho největší a nejvýznamnější architektonickou realizací, velmi považovanou jeho současníky.

Finálnímu návrhu předcházelo několik podobných verzí. Od začátku byl návrh centrální budovy založen na myšlence římského Pantheonu – chrámu zasvěceného všem bohům. Kostel měl mít tvar rotundy kryté kopulí, se čtyřmi přístavbami  V poslední verzi byla kopule završena lucernou s jónskými sloupy a křížem.

Stavba kostela byla zahájena  24. dubna 1777 a dokončena 2. července 1779. Během dalších dvou let byla dokončena výzdoba interiéru kostela. Práce postupovala rychle díky úspěšné sbírce finančních prostředků, štědrosti farníků a příspěvkům zahraničních luteránů. Slavnostní vysvěcení kostela Svaté Trojice se konalo 30. prosince 1781.

Luteránský kostel byl nejvyšší a zároveň jednou z největších staveb 18. století ve Varšavě. Průměr kopule činí 33,4 metrů a výška 58 metrů. Kostel je považován za reprezentativní dílo polské architektury druhé poloviny 18. století a za jednu z prvních neoklasicistních budov v Evropě.

Zvláštní pozornost zasluhuje vnitřní výzdoba kostela. Interiér  je obklopen dvoupatrovými galeriemi charakteristickými pro architekturu protestantských církví. První patro galerie je podepřeno toskánskými, druhé jónskými sloupy. Oltář je umístěn na ose vchodu. Kazatelna byla původně umístěna nad oltářem a varhany nad kazatelnou. Lavice byly původně umístěny soustředně kolem osy kostela a tvořily segmenty kruhu. Světlo dopadá dovnitř kostela skrze lucernu a kulatá okna rotundy. V roce 1784 byl nad oltářem umístěn obraz Krista na Olivové hoře, namalovaný saským umělcem Bohumilem Schiffnerem.

Luteránský kostel se brzy stal důležitým místem v životě města. Jeho farníci patří k nejslavnějším postavám historie Varšavy. Své vlastenectví dokázali v Kościuszkovském povstání v roce 1794 a ve dvou povstáních v letech 1831 a 1863. V 19. a 20. století byly ve farnosti založeny charitativní, kulturní a vzdělávací instituce. Luteránská nemocnice byla nejstarší institucí (starší než samotná farnost) nabízející pomoc měšťanům bez ohledu na jejich vyznání. (V letech 1847-1857 v ní pracoval jako primář známý lékař Tytus Chałubiński).

Až do vypuknutí druhé světové války farnost vedla domov důchodců, sirotčinec, útulek pro ženy, šicí dílnu, ubytovnu pro chlapce, mateřskou školu, domov pro epileptiky a zotavovnu „Tabita“. V okolí kostela byly farní školy – dvě základní školy (pro chlapce a dívky) a dvě střední školy - gymnázium Mikuláše Reje pro chlapce a gymnázium Anny Wazovny pro dívky.

Kostel od začátku sdružoval milovníky klasické hudby. V 19. století zde koncertoval mladý Frederic Chopin. Stanislav Moniuszko, během některých z těchto koncertů dirigoval orchestr.

Členy  této luteránské farnosti bylo mnoho významných osobností polské kultury a vědy, např. autor slovníku polštiny Samuel Bohumil Linde, který byl nějaký čas předsedou církevní rady a Wojtěch Gerson, významný malíř, který inicioval založení Společnosti výtvarných umění „Zachęta“.

V září 1939 a během německé okupace byli farníci i kostel Svaté Trojice svědky tragické historie jejich města a utrpení polského národa. Biskup Juliusz Bursche, hlava luteránské církve v Polsku a bývalý farář farnosti Svaté Trojice, byl zavražděn nacisty.

Po bombardovaní a vypálení 16. září 1939 kostel chátral. Spolu s kostelem byly zničeny všechny farní instituce, školy a farní dům. Nemocnice byla zničena v době povstání ve varšavském ghettu v roce 1943.

Téměř okamžitě po odstoupení Němců začali varšavští luteráni rekonstruovat svůj kostel. První bohoslužba se konala pod širým nebem mezi spálenými, ale zachovalými zdmi kostela.

V letech  1952-1956 byl kostel zestátněn z důvodu plánované přeměny na světskou budovu. V roce 1956 byl kostel vrácen právoplatnému majiteli - luteránské farnosti ve Varšavě. Farní výbor pro rekonstrukci kostela Svaté Trojice dokončil svou práci rychle, 22. června 1958 se konalo slavnostní vysvěcení zrekonstruovaného kostela na náměstí Malachowského. Akt vysvěcení byl proveden biskupem Karolem Kotulou.

Tvar kostela byl restaurován přesně podle plánů a kreseb Zuga. Pouze dekorace interiéru byla přizpůsobena moderním liturgickým požadavkům. Nový oltář byl postaven na mramorovém pódiu se schodištěm. Na oltáři byl umístěn dřevěný kříž vyřezaný Jozefem Trenarowským. V jeho pozadí se nachází postříbřený štuk s liturgickými motivy. Výš na stěně, pokrývajíc vnitřek někdejší kazatelny, je umístěna malba z 19. století ukazující Ježíše Krista vstávajícího z mrtvých.

Varhany, nacházející se dříve nad oltářem, byly po válce umístěny nad vchodem, ve druhém patře galerie ( stávající  instrument  pochází z 1998 r.  a  je darem  farniků z Hannoveru). Okna na obou stranách oltáře byly vyzdobeny vitrážemi darovanými farnosti paní Michalinou Wedlovou. V interiéru kostela visí rovněž obraz Stefana Norblina „Vystoupení Martina Luthera ve Worms v červnu v roce 1521”.

Naše komunita je největší luteránskou farnosti ve varšavské diecézi Evangelicko-Augsburské (luteránské) církve v Polsku a počítá asi 2000 členů. Bohoslužby se konají každou neděli v 10:30 a 19:00 hod., vždy s eucharistií. K našim partnerským farnostem patří katedrální farnost v Uppsale ve Švédsku a luteránská farnost v Amsterdamu v Nizozemsku. Udržujeme také kontakty s našimi luteránskými bratry a sestrami z Německa, Ruska a z dalších evropských zemí.

Naším hlavním farářem je pastor Piotr Gaś.