Strona główna - Kancelaria - Zgłaszanie chrztów, ślubów, pogrzebów
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła,

ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu ”.

Iz 50 10

JAK ZGŁOSIĆ CHRZEST?

Sakrament Chrztu Świętego jest jednym z dwóch sakramentów uznawanych przez Kościół Ewangelicko-Augsburski. Poprzez ten sakrament dziecko lub dorosła osoba włączani powierzani są Trójjedynemu Bogu oraz włączani są w społeczność Ciała Chrystusowego (Kościoła). Mimo iż chrzest jest jednorazową i niepowtarzalną czynnością pozostaje on niezatartym znakiem Bożej wierności, a jego działanie rozciąga się na całe życie chrześcijanina. Każde wyznanie grzechów (spowiedź) jest powrotem do daru chrztu świętego. Nowo ochrzczona osoba staje się nie tylko częścią niewidzialnego Kościoła Chrystusowego, ale również włączona zostaje do społeczności sióstr i braci, którą stanowi zbór jako wspólnota zebrana wokół Słowa Bożego, którego nieodłączną częścią są również sakramenty święte

Aby zgłosić pragnienie ochrzczenia dziecka konieczna jest rozmowa z duszpasterzem, podczas której przedstawiane jest rodzicom i rodzicom chrzestnym znaczenie chrztu oraz odpowiedzialność związana z chrześcijańskim wychowaniem dziecka. Istotnym elementem rozmowy jest zwrócenie na służbę rodziców chrzestnych. Zgodnie z przepisami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przynajmniej jedno z rodziców chrzestnych musi być wyznania ewangelicko-augsburskiego, która jest po konfirmacji lub wstąpiła do Kościoła w wieku dorosłym. Chrzestnymi nie mogą być osoby, które wystąpiły z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także osoby niewierzące i innej religii. Akt chrztu odbywa się zazwyczaj w ramach nabożeństwa głównego i w obecności zgromadzonego zboru. W wyjątkowych sytuacjach odstępuje się od tej zasady.

Formalności:

Osoby zgłaszające chrzest powinny przynieść akt urodzenia dziecka, natomiast rodzice i rodzice chrzestni świadectwa chrztu świętego. W przypadku rodziców chrzestnych, którzy są wyznania ewangelicko-augsburskiego, a nie należą do naszej parafii konieczne jest świadectwo konfirmacji z macierzystej parafii. W przypadku gdy jeden z rodziców nie jest wyznania ewangelicko-augsburskiego wystarczy świadectwo chrztu świętego. Chrzest nic nie kosztuje. Rodzice, jeśli mają takie życzenie, mogą złożyć ofiarę na rzecz parafii.

 

JAK ZGŁOSIĆ ŚLUB?

Należy skontaktować się z proboszczem parafii i uzgodnić termin rozmów przedmałżeńskich oraz uroczystości zaślubin. W przypadku par o różnej narodowości możliwe jest przeprowadzenie uroczystości w języku angielskim bądź niemieckim.

Formalności:

W przypadku, gdy wcześniej odbył się ślub cywilny małżonkowie powinni przedłożyć akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Jeśli ślubu cywilnego nie było, a uroczystość ma mieć konsekwencje cywilno-prawne nupturienci zobowiązani są do przedłożenia dokumentów z USC wystawianych na podstawie aktu urodzenia w 3 egzemplarzach, które są ważne 3 miesiące. Podczas ślubu małżonkowie podpisują dokumenty - jeden egzemplarz zachowują, drugi pozostaje w parafii, a trzeci zostaje w ciągu pięciu dni wysłany do USC. Na jego podstawie USC wystawia Akt Ślubu. W przypadku par, w których jedno z narzeczonych nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego akt urodzenia i akt zawarcia ślubu cywilnego.

Dodatkowo nupturienci powinni złożyć dokumenty kościelne (jeśli nie pochodzą z naszej parafii) - tj. świadectwo chrztu i konfirmacji. W przypadku gdy jeden z małżonków nie jest wyznania ewangelicko-augsburskiego wystarczy świadectwo chrztu. Świadkowie zawarcia związku małżeńskiego nie muszą być wyznania ewangelicko-augsburskiego.

Zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej opłata za ślub (przygotowanie kościoła, organista, sprzątanie) wynosi odpowiednio 1000 PLN (dla członków Parafii opłacających składkę kościelną) oraz 1700 PLN dla osób nie należących do naszej parafii (m.in. śluby zagraniczne).  Szczegóły dotyczące wystroju kościoła (kwiaty) należy ustalić z kancelarią parafialną.

UWAGA: Decyzją Rady Parafialnej nie udostępniamy kościoła, ani tym bardziej nie wynajmujemy, na uroczystości ślubne innych wyznań chrześcijańskich. Wyjątek stanowią Kościoły, które są w pełnej komunii z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim oraz Kościół anglikański (episkopalny).

 

JAK ZGŁOSIĆ POGRZEB?

Wszystkie formalności pogrzebowe (zgłoszenie, opłaty) załatwiane są przez Kancelarię Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Młynarskiej 54/58 (tel.: 22 632 10 14 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Kancelaria parafialna nie zajmuje się przeprowadzaniem formalności pogrzebowych.

Kancelaria Cmentarza otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Regulamin Cmentarza, cennik oraz informacje o numerach kont znajdują się TUTAJ.

Przed uroczystościami pogrzebowymi odbywa się rozmowa z księdzem prowadzącym nabożeństwo żałobne.

Na cmentarzu ewangelickim mogą odbywać się pochówki osób innych wyznań chrześcijańskich, a także osób niewierzących. W przypadku tych ostatnich nie jest możliwe korzystanie z Kaplicy Halpertów.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}