Strona główna - Kancelaria - Jak mogę wstąpić do Kościoła/Parafii?
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

"Siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach." 5 Mż 5,14


Jestem członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w innym mieście/kraju. Jak mogę zostać członkiem Parafii Świętej Trójcy w Warszawie?

Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (§ 23) osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego powinny być członkami parafii, na terenie której przebywają. W związku z powyższym przeprowadzka do Warszawy powinna pociągać za sobą zmianę przynależności parafialnej – bez względu na to, czy chodzi o parafię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, czy też innego Kościoła luterańskiego, z którym Kościół nasz ma wspólnotę Ołtarza i Ambony (np. niemieckie Kościoły ewangelickie, Kościół Szwecji czy Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce).

Aby stać się członkiem Parafii Świętej Trójcy należy powiadomić o swoim zamiarze dotychczasową parafię i poprosić o wydanie kartoteki lub przesłanie jej do kancelarii parafialnej. W przypadku przynależności do Kościoła luterańskiego poza granicami Polski wystarczy powiadomić macierzystą parafię, a w kancelarii parafialnej przedstawić odpowiednie zaświadczenie o chrzcie i konfirmacji.

Nie jestem wyznania ewangelicko-augsburskiego, należę do innego Kościoła chrześcijańskiego i chcę wstąpić do Kościoła luterańskiego
Przede wszystkim zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach, które odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 10:30 i 19:00, a także w tygodniu w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Uczestnictwo w liturgii jest istotne nie tylko dla poznania zasad wiary Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale i dla doświadczenia jego duchowości. Jak wygląda nabożeństwo w naszej parafii można zobaczyć TUTAJ.

Następnie zachęcamy do kontaktu z duchownymi Parafii Świętej Trójcy (dane kontaktowe tutaj). Celem spotkania jest rozmowa o wierze, a także pogłębianie wiedzy nt. nauki, historii i tradycji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Po okresie przygotowawczym trwającym od ok. sześciu miesięcy do ok. roku następuje konwersja, czyli uroczyste wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w obecności Zboru podczas nabożeństwa niedzielnego.

Podczas konwersji osoba pragnąca wstąpić do Kościoła wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przysięga wierność aż do śmierci Chrystusowi oraz nauczaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, składa obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, a także dbanie o dobro wspólnoty. Pełny tekst liturgii wstąpienia znajduje się tutaj.

Nie jestem ochrzczony/-a. Pragnę wstąpić do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Co powinnam/powinienem uczynić?

Procedura jest podobna do tej, jak opisana powyżej, przy czym rozmowy katechumenatu trwają zazwyczaj dłużej niż te przed konwersją. W przypadku, gdy nie został/a Pan/i ochrzczona/y w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego lub został/a Pan/i ochrzczona we wspólnocie nie uznającej dogmat Trójcy Świętej, konieczne jest dokonanie Chrztu. Jeśli chrzest, który odbył się w wieku niemowlęcym lub dorosłym, miał miejsce w Kościele Rzymskokatolickim, Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej lub innych Kościołach uznających chrześcijańskie prawdy wiary (np. Kościoły zielonoświątkowe) wówczas chrzest ten jest uznawany, a rebaptyzacja stanowczo wykluczona.
Więcej informacji o Kościele Ewangelicko-Augsburskim znajduje się na stronie www.luteranie.pl oraz www.luter2017.pl. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Parafialną.

Zobacz także

Spotkanie grupy Debora

Spotkanie grupy Debora dla osób przygotowujących się do podjęcia decyzji o wstąpieniu do Kościoła ewangelicko-augsburskiego odbędzie się 31 stycznia (środa) o godz. 19:30, a nie jak poprzednio ogłaszano 30.01. Członków...

WIRTUALNA  RZECZYWISTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Pracownia KCVA specjalizująca się w tworzeniu wirtualnych modeli wnętrz obiektów architektonicznych stworzyła wirtualny model wnętrza Kościoła pw. Świetej Trójcy. Spacer po modelu świątyni jest przykładem zastosowania technologii 3d stosowanej w przemyśle gier komputerowych. Wymagania sprzętowe : Procesor 2 rdzeniowy, 2 GB pamięci ram, karta graficzna ATI lub NVIDIA, 700 MB wolnej przestrzeni dyskowej.

>> POBIERZ <<

 

www.kcvastudio.com

Odwiedź także


{noembedvideo}