Strona główna - Kancelaria - FAQ - Czy mogę przystąpić do Komunii w Kościele ewangelicko-augsburskim?
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje ”.

HI 19 25

Zgodnie z nauczaniem i praktyką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do sakramentu Wieczerzy Pańskiej (Eucharystii) mogą przystąpić wszyscy, którzy są ochrzczeni w imię Trójedynego Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wyznanie ewangelickie nie jest warunkiem przystąpienia do Komunii Świętej.

Przystępujący do Sakramentu Wieczerzy Pańskiej powinni mieć świadomość, że godne spożywanie sakramentu wymaga wiary, iż przyjmujemy prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa. Wierzymy, że także osoby, które bez wiary przystępują do Komunii przyjmują Ciało i Krew Chrystusa, jednak czyniąc tak, ściągają na siebie sąd i nie korzystają ze zbawiennych darów sakramentu Komunii Świętej.

Zachęcamy chrześcijan, którzy pragną przystąpić do Komunii Świętej w naszym Kościele, a którzy zostali pozbawieni takiej możliwości w swojej macierzystej wspólnocie, do kontaktu z naszymi duszpasterzami.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}