Drukuj 

Nieprawda! Luteranie praktykują trzy rodzaje spowiedzi:

1) spowiedź w (codziennej) modlitwie, kiedy wyznajemy Panu Bogu nasze grzechy. Ks. dr Marcin Luter powiadał w Tezie 1 z 1517 roku, że jeśli Pan Jezus Chrystus mówi 'Pokutujcie' to chce, aby całe nasze życie było pokutą, dlatego też modlitwa chrześcijanina nieodłącznie wiąże się z wyznaniem winy.

2) spowiedź w ramach nabożeństwa z Sakramentem Ołtarza jest uroczystą i liturgiczną formą spowiedzi. Rozpoczyna się odczytaniem psalmu pokutnego, krótką modlitwą lub przemówieniem spowiednim. Następnie ksiądz wraz ze zborem zmawia MODLITWĘ SPOWIEDNIĄ (zborownicy mogą stać lub klęczeć), a następnie ksiądz, któremu na mocy ordynacji powierzona jest Władza Kluczy w Kościele zadaje trzy pytania (Czy żałujesz za grzechy swoje? Czy wierzysz w odpuszczenie grzechu przez Jezusa Chrystusa? I czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie swoje?), po których sam za siebie odpowiada: "Żałuję... wierzę... pragnę". Duchowny na mocy powierzonej mu przez Chrystusa władzy odpuszczania i zatrzymywania grzechów ogłasza odpuszczenie grzechów w imię Trójjedynego Boga. Jednocześnie w duchu chrześcijańskiej miłości ogłasza również zatrzymywanie grzechów wszystkim tym, którzy grzechów swych przed Panem Bogiem nie wyznali i szczerze za nie żałują. Po rozgrzeszeniu (absolucji) następuje wspólna modlitwa - jest to albo Psalm 103 albo spontaniczna modlitwa zmawiana przez duchownego

3) spowiedź prywatna (tzw. uszna/indywidualna) nazywana również 'rozmową wiary', podczas której duchowny wysłuchuje spowiedzi, która może być zakończona rozgrzeszeniem. Jest to szczególna forma osobistego pocieszenia i duszpasterskiego wzmocnienia grzesznika. Duchowny ma absolutny obowiązek zachowania tajemnicy spowiedzi świętej. Ten rodzaj spowiedzi odbywa się na specjalne życzenie po uzgodnieniu terminu i miejsca z duchownym.

Spowiedź nie jest w Kościele luterańskim sakramentem, jednak jest czynnością sakramentalną, w której i poprzez którą Bóg dotyka się człowieka, darowując mu możliwość przebaczenia i odpuszczenia grzechów. Spowiedź jest powrotem do Sakramentu Chrztu Świętego, którego zbawcze działanie obejmuje całe życie chrześcijanina. Chrzest jest bowiem ciągłym procesem nawrócenia, w którym spowiedź i pokuta są nieodłącznymi elementami.