Drukuj 

Oczywiście! Każdy bez względu na wyznanie zaproszony jest do udziału w nabożeństwie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Szczegóły dotyczące przebiegu nabożeństwa znajdują się tutaj.