Strona główna - Kancelaria - FAQ - Czy mogę przyjść na nabożeństwo, mimo że nie należę do Kościoła ewangelicko-augsburskiego?
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

"Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." Mt 28,20

Oczywiście! Każdy bez względu na wyznanie zaproszony jest do udziału w nabożeństwie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Szczegóły dotyczące przebiegu nabożeństwa znajdują się tutaj.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

  

Odwiedź także


{noembedvideo}