2012.10.05 Polsko-Niemiecki Kongres Polityki Socjalnej

Wizyta w Tabicie uczestników Polsko-Niemieckiego Kongresu Polityki Socjalnej (fot. Michał Karski)