(2010.02.17) Pozdrownienie pasyje

Pozdrowienie pasyjne 2010 proboszcza parafii ks. Piotra Gasia