(2000) Kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy; Plac Machowskiego 1; Warszawa