(2010.01.06) Nabożeństwo - wprowadznie w urząd biskupa kościoła ks. Jerzego Samca