(2009.04.11) Poświęcenie Kaplicy Halpertów po generalnym remoncie z udziałem ks. bp. Mieczysława Cieślara oraz duchownych warsza